top of page
Search
  • Writer's pictureZeljko Simic

Oblasti rada

OBLASTI ADVOKATSKOG RADA ADVOKATA ŽELJKA SIMIĆA I ADVOKATSKE KANCELARIJE SIMIĆ


Advokatska kancelarija Simić i advokat Simić Željko bave se svim oblastima prava i advokatskog rada, u skladu sa imperativnim propisima Republike Srbije i Sertifikatima i Licencama koje poseduju. Advokat Simić Željko bavi se oblastima kao što je privredno i kompanijsko pravo u Republici Srbiji, krivično pravo, prekršajno pravo u Republici Srbiji i odbrana u krivičnim i prekršajnim predmetima u Republici Srbiji, odbrana maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela. Advokat Željko Simić bavi se i registrovanjem, osnivanjem i promenama u privrednim društvima (AD, DOO itd.) u Republici Srbiji, porodičnim pravom u Republici Srbiji, razvodima braka, brakorazvodne parnice, zakonsko izdržavanje, poveravanje maloletne dece, promene odluke o poveravanju dece, nasilje u porodici, postupcima za potpuno ili delimično lišenje roditeljskog prava, postupcima za alimentaciju i zakonsko izdržavanje itd. Advokat Željko Simić bavi se i zahtevima za naknadu štete i realizacijom naplate štete i to materijalne i nematerijalne štete, kao i naplatom štete prilikom saobraćajnih nezgoda. Advokat Simić bavi se i svim oblastima ugovornog prava npr. Ugovorima o prometu nepokretnosti i svim aspektima kupoprodaje nepokretnosti, provera nepokretnosti i vlasničkog statusa nepokretnosti i verodostojnosti dokumentacije. Advokat Simić bavi se i izradom Ugovora o posredovanju, Ugovora o delu, Ugovora o radu, Ugovora o povremenim i privremenim poslovima, Ugovora o lizingu, Ugovora o kupoprodaji, Ugovora o kreditu i svim oblicima kreditnog odnosa i pratećim pravnim pitanjima, Ugovora beskamatnom zajmu i pozajmici, Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji izmedju preduzeća, Ugovora o cesiji, Ugovora o preuzimanju duga i svih drugih pravno poznatih i zakonitih ugovora. Advokat Simić bavi se i Naslednim pravom u Republici Srbiji i zastupa gradjane prilikom pokretanja postupka nasledjivanja tj. ostavinskog postupka i prilikom davanja nasledničkih izjava i sporazumevanja oko deobe zaostavštine, te u parničnim postupcima u vezi sa nasleđivanjem itd. Advokatska kancelarija Simić i advokat Željko Simić smatraju da je najbolje u direktnoj komunikaciji proveriti sve aspekte i doći do stava oko poverenja između klijenta i advokata što je preduslov bilo kakve saradnje itd.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Advokat za razvod braka i porodično nasilje

UPOZORENJE GRAĐANIMA Poštovani graðani, apelujemo da za sve vrste pravne pomoći angažujete advokate koji su školovani i osposobljeni da pravnu pomoć kvalitetno i stručno pružaju. Osim toga, advokati i

Comments


bottom of page