top of page

TEKSTOVI U VEZI ADVOKATURE

Željko B. Simić, advokat iz Beograda, sedište kancelarije ul. Kneginje Zorke br. 94 – Vračar Advokat za medijaciju u Beogradu Advokatske kancelarije koje se bave medijacijom Medijatori u Beogradu i Srbiji Lista medijatora Spisak medijatora u Beogradu i Srbiji 

ADVOKATI I MEDIJATORI U SRBIJI - INFORMACIJA GRADJANIMA OKO POSTUPKA OBAVEZNE MEDIJACIJE I POLOŽAJA ADVOKATURE U POSTUPKU MEDIJACIJE

 

 

POŠTOVANI GRADJANI,

ADVOKATURA IMA INTERES U MATERIJALNOM SMISLU DA SE UVEDE OBAVEZNA MEDIJACIJA (TO BI UVEĆALO ZARADU ADVOKATA), ALI ADVOKATURA JE UVEK BILA ZAŠTITNIK GRADJANINA I BRANIK SAMOVOLJI VLASTI.

UMESTO DA SE OD SVETA KOPIRAJU PAMETNE I ZA GRADJANE KORISNE STVARI NPR. SISTEM ADVOKAT + NOTAR GDE BI GRDJANIN MOGAO NA SVAKIH 100 METARA KOD SVAKOG ADVOKATA DA OVERI NEKI SVOJ POTPIS, KOPIJU DIPLOME, KOPIJU DOKUMENTA, OVLAŠĆENJE ZA VOZILO ILI PUTOVANJE SA DETETOM U INOSTRANSTVO, SVE TO BEZ DEŽURNIH NOTARA NA TERITORIJI CELE SRBIJE, UVODI SE NEŠTO ŠTO GRADJANIMA NIJE POTREBNO I ŠTO JE U STVARI ŠTETNO?

OVDE ĆE BITI OBJAŠNJENO KOLIKO JE IDEJA OBAVEZNE MEDIJACIJE (ILI OBAVEZNOG PRVOG SASTANKA) LOŠA ZA GRADJANE I NJIHOVA PRAVA I INTERESE, ALI I ZA ADVOKATURU KAO USTAVOM DEFINISANU SLUŽBU PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI KOJA JE DUŽNA STATI U ZAŠTITU GRADJANA I USTAVNOG PORETKA.

AKO JE VEĆ NEKO IMAO MOTIV DA U SRBIJI PODSTAKNE DOGOVORNO REŠAVANJE SPOROVA, MOGAO JE UVESTI NPR. OBAVEZNO ROČIŠTE ZA POKUŠAJ MIRNOG REŠAVANJA SPORA I TO NEPOSREDNO PRE PRIPREMNOG ROČIŠTA, PA AKO DOGOVORA NEMA NASTAVLJA SE SUDSKI POSTUPAK I NIŠTA SE NE GUBI? UBRZAVA SE I OPCIJA DOGOVORA I OPCIJA SUDJENJA AKO DOGOVORA NEMA? ROČIŠTE ZA MIRENJE PRERASTA U PRIPREMNO I NEMA GUBLJENJA VREMENA (NEKOLIKO MESECI KAŠNJENJA SUDJENJA ITD.). POSEBNO ZAKAZIVANJE SASTANKA KOD MEDIJATORA DA BI SE TEK POTOM MOGLA PODNETI TUŽBA AKO MEDIJACIJA NE USPE JE ZNAČAJNO PROLONGIRANJE PRAVA NA VODJENJE SUDSKOG POSTUPKA.

NARAVNO, UVEK JE U ŽIVOTU NAJBOLJE POSTIĆI DOGOVOR, IZBEĆI SUKOB I TO JE SUŠTINA MEDIJACIJE - POKUŠAJ DA SE SUKOBLJENE STRANE DOGOVORE. TO SVAKO PODRŽAVA I NE PROTIVI SE TOME. MEDJUTIM, TAJ POSTUPAK I IZBOR TOG POSTUPKA MORA BITI DOBROVOLJAN I SLOBODAN IZBOR GRADJANINA.

NIJE REŠENJE PRINUDA GRADJANA TAKO ŠTO ĆE SE GRADJANI NATERATI DA IMAJU OBAVEZNU MEDIJACIJU PRE PRAVA DA POKRENU SUDSKI POSTUPAK? PRI TOME, AKT O NEUSPELOJ MEDIJACIJI MORAJU PRILOŽITI SUDU KAO DOKAZ DA IMAJU PRAVO NA TUŽBU (PROCESNA PRETPOSTAVKA)?

OVO JE FUNDAMENTALAN UDAR NA PRAVA GRADJANINA NA SUDSKU ZAŠTITU JER SE ONA NE SME OGRANIČAVATI I ODLAGATI NA OVAKAV NAČIN? TO JE PROTIV STANDARDA MEDJUNARODNOG PRAVA I PROTIV USTAVNIH PRAVA GRADJANA. OVO NIKO NE MOŽE OSPORITI?

SVI ZNAMO (A TREBA TO NEKO I DA DOKAŽE) KAKO SU SE POSTAVLJALI NOTARI U SRBIJI (KOLIKO JE TO KOŠTALO I ZA ULAZAK U NOTARIJAT I MESEČNO ITD.) I SADA SU APETITI PORASLI, PA TREBA IZMISLITI NOVU PRAVOSUDNU PROFESIJU U KOJOJ NIJE NUŽNO DA PROFESIONALAC BUDE PRAVNIK VEĆ ĆE ZA NJU BITI POTPUNO OSPOSOBLJEN DOBIJANJEM LICENCE POSLE ODSLUŠANIH SAMO NEKOLIKO ČASOVA NEČIJEG PREDAVANJA? U SITUACIJI KADA NAM JE UGLED PRAVOSUDJA TAKAV KAKAV JE (OTUŽAN JE POGODAN IZRAZ), OVAKVI POTEZI NEĆE POMOĆI DA SE STANJE POPRAVI.

NADAM SE DA ĆE ADVOKATURA SRBIJE PRUŽITI SNAŽAN I USPEŠAN OTPOR OVAKVIM NAKAZNIM I PONIŽAVAJUĆIM REŠENJIMA, JER NIKO DRUGI NEĆE AKO TO ADVOKATURA NE UČINI KAO ŠTO JE USPELA (BAR DELOM) DA POBOLJŠA SISTEM NOTARIJATA KOJI JE UVEDEN I KOJI JE BIO ZNATNO LOŠIJE KONCIPIRAN I SKUPLJI ZA GRADJANE PRE NEGO SU ADVOKATI USTALI I POJASNILI ŠTA SVE NIJE KAKO TREBA. TADA JE NAJVEĆI PROPUST BIO ŠTO U SRBIJI NIJE UVEDEN SISTEM ADVOKAT + NOTAR KAKAV POSTOJI U NEMAČKOJ, ŠVAJCARSKOJ, KANADI I DRUGIM ZEMLJAMA, A KOJI ZNATNO OLAKŠAVA OVERE GRADJANIMA I IZBEGAVAJU SE GUŽVE, NEPOTREBNO GUBLJENJE VREMENA I DRUGI TROŠKOVI.

KONAČNO, MEDIJACIJA JE INKORPORISANA I U PRAKSU KOJU ADVOKATI SVAKODNEVNO OBAVLJAJU JER ADVOKAT PRVO SAGLEDA MOGUĆNOST DOGOVORA SA SUPROTNOM STRANOM, UPUTI SE U PREPISKU KLIJENTA SA TOM SUPROTNOM STRANOM I U 99% SLUČAJEVA POSTOJI KORESPODENCIJA KOJA JE PO SUŠTINI POKUŠAJ I POZIV DA SE POSTIGNE DOGOVOR. UČESTALO ADVOKATI ŠALJU I OPOMENE PRED UTUŽENJE I U NJIMA OSTAVLJAJU ROK SUPROTNOJ STRANI DA SE IZJASNI OKO DOGOVORA ILI PRISTUPI DALJEM RAZGOVORU. SVE JE TO MEDIJACIJA I SVE JE TO SLOBODA, A NAMETANJE OBAVEZE GRADJANINU I TIME SUSPENDOVANJE NJEGOVOG PRAVA NA EFIKASNO SREDSTVO I OBRAĆANJE SUDU JE NA GRANICI SA KRIMINALOM I NA GRANICI SA DRŽAVNIM UDAROM JER NIKO NEMA PRAVO DA “ODLAŽE PRAVO NA SUDSKU ZAŠTITU” KOJU USTAV GARANTUJE, ŠTO U SVOJOJ SUŠTINI JESTE IDEJA OBAVEZNOG SASTANKA KOD MEDIJATORA ZA STRANE KOJE SU U SPORU BEZ DA ONE IMAJU PRAVO IZBORA.

POSEBAN JE PARADOKS ŠTO SE GRADJANIN ADVOKATU OBRAĆA VEĆ KADA JE POKUŠAO OBIČNO VIŠE PUTA I NA VIŠE NAČINA DA DODJE DO MIRNOG I SPORAZUMNOG REŠENJA, PA TO NIJE USPELO. SADA NEKO TREBA DA NAMETNE GRADJANIMA DA JOŠ JEDNOM MORAJU DA POKUŠAJU I SEDNU ZA ISTI STO DA BI IMALI PRAVO DA PODNESU TUŽBU? RAZMIŠLJA LI IKO U SRBIJI ŠTA AKO SUPROTNA STRANA NIJE NA ADRESI ILI JE PROMENILA ADRESU, ŠTA AKO POŠALJE DOPIS DA JE BOLESNA I TRAŽI DRUGI TERMIN, ŠTA AKO NAVEDE DA JOJ SE AUTOMOBIL POKVARIO I DA NE MOŽE DA STIGNE? ZA SVE OVE I BROJNE DRUGE SITUACIJE SUD IMA ODGOVOR I NAČIN DA ZAHTEVA DOKAZE I OBRAZLOŽENJE, A NA ŠTA ĆE BITI OVLAŠĆEN MEDIJATOR? ŠTA U SITUACIJAMA KADA NASTUPA ZASTARELOST? DA LI ĆE OBRAĆANJE MEDIJATORU PROLONGIRATI ZASTARELOST I KAKO JE TO MOGUĆE KOD APSOLUTNE ZASTARELOSTI? KO IMA PRAVO NA TAKAV NAČIN SKRNAVITI SUŠTINU INSTITUTA ZASTARELOSTI? KAKO DEFINISATI TE SITUACIJE I ČINJENICU DA I U TOKU POSTUPKA PRED MEDIJATOROM MOŽE NASTUPITI PROCESNI MOMENAT APSOLUTNE ZASTARELOSTI, A PREDMET JOŠ NIJE PRED SUDOM? OVO JE SAMO VRH LEDENOG BREGA POTENCIJALNIH PROBLEMA SA OBAVEZNOM MEDIJACIJOM.

NARAVNO, TO JE POTPUNO SUVIŠNO REGULISATI JER ĆE SVAKAKO NAJVEĆI BROJ PREDMETA ZAVRŠAVATI PLAĆENIM PAPIROM DA DOGOVOR NIJE BIO MOGUĆ I SUŠTINA JE UPRAVO U TOM PLAĆANJU? POTOM ĆE SE SUDJENJE SPROVESTI, ALI SU NEPOTREBNO IZGUBLJENI VREME, ENERGIJA I NOVAC.

POSTOJAĆE I PREDMETI GDE ĆE MEDIJACIJA DOVESTI DO ŽELJENOG REZULTATA I DOGOVORA I TO NA ZADOVOLJSTVO SVIH STRANA. MEDJUTIM, UPRAVO JE TO SUŠTINA “ŽELJA ZA MEDIJACIJOM I REZULTATOM”, A NE PRINUDA NA MEDIJACIJU BEZ OBZIRA ŽELE LI JE STRANKE?

POSTOJI I DRUGI ASPEKT KOJI SE ODNOSI NA KVALIFIKACIJE MEDIJATORA, KAO LICA KOJE TREBA DA PRUŽI STRUČNU POMOĆ NATERANIH NA MEDIJACIJU. TO LICE MOĆI ĆE DA BUDE IZ BILO KOJE OBLASTI I BEZ IKAKVOG KONTAKTA SA PRAVOM I PRAVNIM POSTUPCIMA. SIGURNO ĆE BITI ŽIVOPISNO KAKO ĆE SE NEKO TAKAV SNAĆI U POSTUPKU KOJI PO SVOJOJ PRIRODI TREBA DA VODI PRAVNIK. DAKLE, SUTRA LISTA MEDIJATORA U BEOGRADU I SRBIJI MOŽE DA SADRŽI I PROFESIJE KOJE NIKAKVIH DODIRNIH TAČAKA SA PRAVOSUDJEM NEMAJU I KAKO MOŽE JEDAN NPR. PROFESOR VIOLINE ILI ENGLESKOG JEZIKA DA ADEKVATNO ODGOVORI POTREBI ZAKLJUČENJA SPORAZUMA KOJI IMA ODREDJENU PRAVNU FORMU. NARAVNO, NEĆE TO BITI POTREBNO JER POSTOJAĆE FORMULAR O TOME DA MEDIJACIJA NIJE USPELA I DA MOŽE DA SE IDE PRED SUD? UVEREN SAM DA ĆE KOD PRINUDNE MEDIJACIJE BITI MNOGO VIŠE TAKVIH ISHODA NEGO DOGOVORA.

ADVOKATI SU ZA POSTUPAK MEDIJACIJE ILI POSREDOVANJA U MIRNOM REŠAVANJU SPOROVA KVALIFIKOVANI VEĆ PO SAMOM ZAKONU KOJI UREDJUJE ADVOKATURU I SPOSOBNI SU DA PRUŽE POTREBNU PRAVNU POMOĆ I POMOGNU GRADJANIMA U POSTUPKU MEDIJACIJE ILI DA VODE POSTUPAK MEDIJACIJE KAO MEDIJATORI I TO BEZ POSEBNIH OBUKA I PO SVOM ZNANJU, ISKUSTVU I ZAKONSKIM PROPISIMA KOJI UREDJUJU BAVLJENJE ADVOKATUROM. NAMETANJE OVAKVIM PROFESIONALCIMA OBAVEZE DA SE OBUČAVAJU DODATNO ZA NEŠTO ZA ŠTA SU KVALIFIKOVANI SVOJIM OBRAZOVANJEM, PRAKSOM I SUŠTINOM PRAVNIČKOG POZIVA JE BESMISLENO I SMATRAM DA SE ADVOKATURA TOME TREBA ODUPRETI. NARAVNO, NI OVDE NIJE SUŠTINA U KVALITETU SAZNANJA I ZNANJA OD “PREDAVAČA”. VEĆ U USKOM KRUGU ONIH KOJI LICENCE MOGU IZDAVATI? NADAM SE DA ĆE SE DONETI ODLUKA KOJOM ĆE SVI ADVOKATI AUTOMATSKI BITI UPISANI U REGISTAR, IMENIK I SPISAK MEDIJATORA U BEOGRADU I SRBIJI.

ADVOKATI SU PO SILI I SLOVU USTAVA I ZAKONA (EX LEGE) UJEDNO I MEDIJATORI JER PO USTAVU RS ČL. 67 ADVOKATURA PRUŽA PRAVNU POMOĆ, PO ZAKONU O ADVOKATURI ČL. 3 PREDMET ADVOKATURE JE POSREDOVANJE U CILJU ZAKLJUČENJA PRAVNOG POSLA ILI MIRNOG REŠENJA SPORA I SPORNOG ODNOSA. TAKODJE, U KODEKSU PROFESIONALNE ETIKE ADVOKATA U ČL. 24 SE PREDVIDJA I OBAVEZA ADVOKATA DA UZ SAGLASNOST KLIJENTA SPOR REŠAVA MIRNIM PUTEM.

DAKLE, NAMETANJE GRADJANIMA OBAVEZNE MEDIJACIJE JE PROTIVNO USTAVU I SVIM MEDJUNARODNIM TEKOVINAMA LJUDSKIH I GRADJANSKIH PRAVA. GRADJANIN IMA PRAVO NA EFIKASNO PRAVNO SREDSTVO I SUDSKU ZAŠTITU, PA MU NJU TREBA OBEZBEDITI U SISTEMU, JER EFIKASNOST SE POSTIŽE BRŽIM RADOM PRAVOSUĐA, A STRANKE SE I U TOKU SUDJENJA UVEK MOGU DOGOVORITI. SVAKO UME DA POKUŠA DA SE DOGOVORI SA SUPROTNOM STRANOM I AKO JOŠ IMA POMOĆ ADVOKATA ONDA JE DOGOVOR UVEK MOGUĆ, AKO IMA SLUHA I ŽELJE ZA TO. UMESTO ŠTO NADLEŽNI IZMIŠLJAJU NOVE USLOVE ZA GRADJANE I OTEŽAVAJU PRISTUP SUDU I EFIKASNO PRAVNO SREDSTVO (SADA SE JOŠ IMA I TROŠAK MEDIJACIJE I GUBLJENJE VREMENA DOK SE NE DOBIJE POTVRDA DA ONA NIJE USPELA, PO PROCENI STRUČNJAKA OD 6 MESECI DO GODINU DANA), BOLJE JE DA SU SE OGROMNA SREDSTVA ULOŽENA U NAMETANJE MEDIJACIJE (KOJA JE SAMA PO SEBI I SVOJOJ SUŠTINI DOBROVOLJNA) ULOŽILA U POVEĆANJE KAPACITETA PRAVOSUDJA I TIME I MOGUĆNOST BRŽEG I EFIKASNIJEG RADA. NARAVNO, TADA BI NOVAC OTIŠAO NA STRANU KOJA SE NE MOŽE PROCENTUALNO ILI DELOM ODVOJITI ITD.

NADAM SE DA SAM BAR MALO DOPRINEO DA ONI KOJI NISU UPUĆENI SHVATE KOJE SU SLABOSTI I ZAMKE OBAVEZNE MEDIJACIJE, KAO I DA ONI KOJI JESU UPUĆENI I NAMEĆU OVO REŠENJE SHVATE DA SU NJIHOVI MOTIVI PROVIDNI I JASNI.

VREME ĆE POKAZATI KAKO ĆE SE ADVOKATURA POSTAVITI PO OVOM FENOMENU, A JA SE ISKRENO NADAM DA NEĆE IZGUBITI OBRAZ I DA ĆE STATI U ZAŠTITU I GRADJANA I STRUKE.

 

BEOGRAD, 15.08.2019.                                                

 

ADVOKAT I MEDIJATOR (EX LEGE)

 SIMIĆ B. ŽELJKO

bottom of page