top of page

OBLASTI RADA  :: PRACTICE  AREAS

AA unutrasnja justicija - Advokatska kancelarija SIMIC Beograd Srbija Law Office Belgrade

SIMIĆ

ADVOKATSKA KANCELARIJA BEOGRAD SRBIJA 

. . . .


OPŠTE UPUTSTVO ZA POSETIOCE SAJTA

Poštovani posetioci sajta molimo Vas za razumevanje na ovakvom pristupu. Učestalost identičnih pitanja nas je prinudila da pokušamo da uštedimo i Vaše i naše vreme pa Vas molimo da se pridržavate sledećeg uputstva, a posebno da obratite pažnju na deo teksta koji se odnosi na česta pitanja i odgovore. Ukoliko imate pitanje u vezi sa cenama advokatskih usluga tačnije pravne pomoći koju pružaju Advokati u Srbiji, molimo Vas da prethodno pogledate zvaničnu novu Advokatsku tarifu u Republici Srbiji koja se nalazi na ovom sajtu u rubrici “Tarifa - Cene” i koje se moraju pridržavati sve advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji jer je tarifa jedinstvena za celu zemlju. Ukoliko imate pitanja za advokata oko ličnih dokumenata, prebivališta ili boravišta, biometrijskih ličnih karata i biometrijskih pasoša, putovanja maloletne dece, otpusta iz državljanstva Republike Srbije, overe dokumenata od strane javnih beležnika - notara u Srbiji, drugih sličnih učestalih pitanja, pogledajte postoje li kratki odgovori u nastavku ove stranice. UKOLIKO OVDE NE PRONADJETE ODGOVOR NA PITANJA KOJA VAS ZANIMAJU MOŽETE NAS KONTAKTIRATI.
 

Molimo Vas da u objašnjavanju Vašeg problema budete precizni i koncizni pa preporučujemo da sačinite pismeni koncept i komunikaciju, ukoliko je usmena, vodite prema njemu itd. Ukoliko Vaša pitanja šaljete putem meila trudićemo se da Vam ažurno odgovorimo, ali Vas molimo za strpljenje u slučaju kašnjenja. Isto tako, napominjemo da meil koji koristimo ima zaštitu od spamovanja pa se može desiti da Vaš meil bude automatski izbrisan (ovo posebno ukoliko šaljete isti meil na adrese više advokata).

Napominjemo i da advokatsku pravnu pomoć ili kako građani to nazivaju advokatske usluge advokata naplaćujemo prema važećoj Advokatskoj tarifi tj. cenovniku advokatskih usluga koje se mora pridržavati svaki advokat. U slučaju da ste lošeg imovnog stanja, imamo praksu da odobrimo popust u dozvoljenim granicama prema AT (Advokatskoj tarifi). Ukoliko nemate sredstava za plaćanje advokata moguć je i dogovor oko zastupanja i naplati advokatskog rada procentualno u odnosu na visinu potraživanja koje imate (tzv. Ugovor o zastupanju od strane advokata za procenat). Naravno, ovo jedino ukoliko advokat odluči da preuzme Vaš slučaj i želi da uđe u takav oblik naplate, jer nema advokata koji isključivo rade na procenat i stvar je izbora svakog Advokata da li želi prihvatiti da radi na procenat itd.

Sve okvirne informacije advokata su besplatne, medjutim, konkretan pravni savet advokata u konkretnom slučaju nije besplatan i naplaćuje se prema važećoj Advokatskoj tarifi Republike Srbije. Advokatski pravni savet može biti : 1. Usmeni advokatski pravni savet (naplaćuje se u visini od 50% od pripadajućeg tarifnog broja)  ili 2. Pismeni advokatski pravni savet (naplaćuje se u visini od 100% od pripadajućeg tarifnog broja). Isto tako, imajte u vidu da razgledanje spisa ili priloga u meilu takodje podleže pravilima tarifiranja i predstavlja razgledanje ili proučavanje predmeta itd.


Hvala na razumevanju i poštovanju našeg vremena i činjenice da odgovaranje na meilove predstavlja ozbiljan rad i da postoji velika razlika izmedju kratkog konciznog pitanja i meila koji obrazlaže neku spornu situaciju i gde se očekuje proučavanje pravne stvari itd.

 

Advokatska kancelarija Simić Željko Beograd

sedište advokatske kancelarije u Beogradu,

ul. Kneginje Zorke br. 94

Simić B. Željko, advokat

 

. . . .

 

 

ČESTA PITANJA I ODGOVORI

  

Želim da podnesem tužbu i angažujem advokata za razvod braka i brakorazvodne parnice, poveravanje maloletne dece i deobu bračne tekovine i zanima me šta mi je od dokumenata potrebno i koja je procedura?

Postoje dve osnovne opcije za razvod braka u Republici Srbiji. Nadležan je sud prema poslednjem zajedničkom prebivalištu bračnih drugova. 1/ Prva je opcija sporazumnog razvoda u kom slučaju se sudu podnosi pismeni Sporazumni predlog za razvod braka, koji potpisuju oba bračna druga i kome se prilaže, u slučaju da imaju zajedničke maloletne dece i pismeni Sporazum o vršenju roditeljskog prava ali i sporazum o deobi bračne tekovine, ukoliko je ima itd. 2/ Druga opcija je opcija razvoda braka po Tužbi za razvod braka a koju podnosi jedan supružnik protiv drugog supružnika. Ukoliko ima zajedničke maloletne dece, sud odlučuje i o tome kome će dete ili deca biti poverena i na kojoj će adresi živeti, o visini izdržavanja tj. alimentacije i načinu vidjanja dece tj. uredjenju ličnih odnosa sa roditeljom kome nisu poverena. U slučaju da je sporno postojanje ili podela bračne imovine supružnika, ovo pitanje se ne raspravlja u ovom postupku nego je potrebno povesti posebnu parnicu Tužbom za utvrdjenje i deobu bračne tekovine itd. U oba slučaja brak se razvodi sudskom odlukom ali je procedura obično kraća i “lakša” u slučaju sporazumnog predloga za razvod braka. Naravno, sve je relativno i svako pravilo ima izuzetke. U oba slučaja potrebni su Vam dokumenti : Izvod iz matične knjige venčanih i Izvod iz matične knjige rodjenih (za maloletnu decu). Troškovi razvoda zavise od dužine trajanja postupka, a dužina trajanja često zavisi od ponašanja stranaka tj. supružnika itd. Troškove za rad advokata u postupku za razvod braka možete spoznati i na ovom sajtu uvidom u zvaničnu Advokatsku tarifu Republike Srbije.

Želim da dobijem starateljstvo nad detetom / decom? Želim da deca budu poverena meni ili da izmenim odluku suda o poveravanju dece i zanima me koja je procedura?

Prilikom donošenja odluke o razvodu braka se uvek definišu svi odnosi supružnika tj. razvodi se brak, odlučuje se o tome koji roditelj dobija decu (narodski rečeno) tj. kome se dete ili deca poveravaju na negu, vaspitavanje i čuvanje, koliki iznos doprinosa izdržavanju tj. alimentacije se obavezuje da plaća roditelj kome dete ili deca nisu poverena, na koji način će taj roditelj viđati decu itd. Ukoliko je u pitanju vanbračna zajednica, sva pitanja osim razvoda se identično raspravljaju i uredjuju odlukom suda. Advokati za pitanja starateljstvo nad detetom ili decom tj. poveravanje deteta ili dece imaju opšti stav da su ta pitanja i ti procesi najstresniji za sve učesnike, pa i za same advokate. Emocije su jako izražene i česta je otvorena mržnja izmedju roditelja, roditelji se medjusobno okrivljuju i atmosfera u toku postupka je učestalo jako teška i stresna. Najbolji način da se sva sporna pitanja reše je dogovor roditelja, ali on dosta često nije moguć. Za odluku suda o starateljstvu nad detetom ili decom tj. o poveravanju detata ili dece je krucijalan stav stručnih lica i to Centra za socijalni rad ili sudskog veštaka tj. komisije veštaka koja ceni sve relevantne okolnosti na strani oba roditelja. Ukoliko stručna lica ocene da je neki roditelj podobniji tj. predlože poveravanje njemu sudovi to tako obično i prihvataju, ali nekada dodatna argumentacija i dokazi utiču na konačan ishod. U celom procesu jako su bitna i pitanja uzrasta dece i njihove potrebe, uslovnost smeštaja koje neki roditelj poseduje, zarade tj. prihodi roditelja i njihova sposobnost da detetu pruže najbolji ambijent za pravilan razvoj i odrastanje, odnos deteta ili dece sa roditeljima i srodnicima (babe i dede) itd. Podrazumeva se da su bitna i pitanja oko ličnosti, stanja i zdravlja roditelja npr. osudjivanost, alkoholizam, narkomanija i to su sve jako bitni argumenti za odluku. Kroz ceo proces advokat vodi svog klijenta i skreće mu pažnju na sve aspekte koji mu idu u prilog. Svaki ovaj slučaj ima svoje posebnosti i razlikuje se od drugih. Tehnički se postupak pokreće ili tužbom za razvod braka tj. tužbom za izmenu odluke suda ako je razvod već obavljen ili je doneta odluka u slučaju da su u pitanju bili vanbračni partneri itd. Postupak je hitan i interes maloletne dece je prioritet.

 

Želim da pokrenem ostavinski postupak i kako da to učinim?

Ostavinski postupak može pokrenuti sud, po službenoj dužnosti ili lice sa pravnim interesom (najčešće nasledni učesnik). Potrebno je obratiti se sudu na čijem je području pokojnik imao prebivalište. Postupak se pokreće putem Predloga za pokretanje ostavinskog postupka, koji nije strogo formalan, u kome se navode osnovni podaci (ime, prezime i generalije pokojnika, datum i vreme smrti, poznati naslednici i njihove adrese, imovina koju je preminulo lice posedovalo, eventualno postojanje Zaveštanja  tj. Testamenta itd.) a uz taj predlog se prilažu uglavnom kopije dokumenata : 1. Umrlica tj. Smrtovnica za preminulo lice, 2. Izvodi iz matičnih knjiga venčanih i rodjenih za nasledne učesnike, 3. Dokazi o imovini i pravima preminulog lica (Ugovori o kupoprodaji nepokretnosti, Ostavinska rešenja, Sudske odluke, Akcije, Saobraćajna dozvola, Štedna knjižica, Platna kartica ili izvod sa tekućeg računa, Oružani list itd.) i druga dokumentacija.

 

Podneli smo zahtev za legalizaciju i ozakonjenje po aktuelnom novom zakonu o legalizaciji i ozakonjenje kod nadležnog organa smo dobili dopis kojim nam nalažu da u kratkom roku dostavimo dokumentaciju. Nismo u mogućnosti to da uradimo i šta da radimo?

Praksa je pokazala da postoje višestruki propusti u ovoj oblasti i zato se i zakon o legalizaciji i ozakonjenju i izgradnji objekata više puta menjao. Ukoliko Vam je naloženo dostavljanje više dokumenata, podrazumeva se, pribavite one koje možete. Dešavalo se da gradjanima nadležni organ zatraži da dostave dokumente koje prosto nije moguće dostaviti u ostavljenom roku. Tako npr. dešavalo se da se za legalizaciju manjeg proširenja terase tražila, u roku od 30 dana, saglasnost 100% sukorisnika parcele a kada postoji 50 sukorisnika parcele od kojih je njih 15tak, formalnih vlasnika, odavno preminulo a nisu vodjeni ostavinski postupci, dok su neki od njih, koji su živi, u dalekim zemljama (USA, Australija itd.). Novi zakon o legalizaciji u Srbiji predvidja precizna pravila i nužne akte koji su taksativno nabrojani u samom zakonu o legalizaciji. Obzirom da je svaka ovakva situacija specifična, potrebno je da se obratite, najbolje usmeno kod zaduženog referenta, nadležnom organu i obrazložite razlog zbog koga nije moguće postupiti po njihovom nalogu itd. Nemojte dozvoliti da Vam protekne ostavljeni rok i obratite se navedenom organu. Državni organi, obzirom na učestalost ovakvih “pat pozicija”, rade na rešavanju ovakvih problema pa treba imati strpljenja. Situacija se često menja i prilagodjava životu i konkretnim situacijama. Činjenica je da niti jedan zakon ne može da definiše potpuno toliko kompleksnu problematiku, bar ne ekspresno. U svakom slučaju, praksa će morati da pronadje adekvatna rešenja za ovakve i slične slučajeve te da pomogne gradjanima. U ovom pravcu već postoje odredjeni pozitivni pomaci i konačno rešenje problema bespravne gradnje u Srbiji se svakako nazire. Postoje advokati koji su specijalizovani za legalizaciju, ozakonjenje i izgradnju objekata tj. pravnu pomoć u postupku legalizacije, ozakonjenja i izgradnje nepokretnosti i svih drugih objekata.

 

Želim da kupim nepokretnost tj. stan u Beogradu i zanima me na šta sve treba da obratim pažnju?

Jedina dobra preporuka je detaljna provera vlasničkog statusa nepokretnosti i njenih pripadaka (podrum, nekada i garaža isl.). Situacija je najjednostavnija ako je nepokretnost uknjižena i ako nema tereta u teretnom listu. Naravno, moguće je proveriti i vlasnički status u slučaju vanknjižnog vlasništva. To podrazumeva proveru kompletne dokumentacije i njene autentičnosti. Provera broja protokola pod kojim su overeni Ugovori o kupoprodaji, provera autentičnosti i pravosnažnosti Ostavinskih rešenja, sudskih odluka i drugih dokumenata na kojima se zasniva pravo vlasništva prodavca itd. Gradjani koji se sami upuste u ovakav poduhvat često previde jako bitne činjenice (npr. Ugovor bez klauzule o plaćenom porezu, što je bila prepreka za uknjižbu čak i kada postoje ostali uslovi itd.). Potrebno je i pažljivo razmatranje predefinisanih ugovornih klauzula pri kupoprodaji nepokretnosti ili sastavljanje ugovora sa svim potrebnim standardnim klauzulama koje štite kupca i precizno definišu ugovorne odnose i medjusobna prava i obaveze. Posebno je potrebno biti obazriv u slučaju da se kupuje nepokretnost u izgradnji isl. Takodje, potrebno je biti posebno obazriv u slučaju da se kupuje stan koji je iz otkupa ili koji je faktička bračna tekovina (npr. stan se vodi kao vlasništvo muža ali je on bračna tekovina pa je potrebno pribaviti i pismenu saglasnost supruge isl.). Svaki konkretan slučaj je zaseban i ne postoji jedinstvena smernica po kojoj se može postupati. U svakom slučaju, u ovakav poduhvat ne ulazite sami i potražite adekvatnu stručnu pomoć advokata jer postoje advokati specijalizovani za kupoprodaju nepokretnosti.

 

Zanima me da li je nastupila zastarelost krivičnog gonjenja ili izvršenja kazne i kako to mogu proveriti?

Potrebno je da se raspitate kod nadležnog suda, koji je vodio ili vodi postupak ili koji Vas je osudio a to možete učiniti na više načina pa i pismeno ili preko branioca tj. advokata kome morate izdati i svojeručno potpisati punomoć, jer niko nema pravo da razgleda Vaš predmet ako ga niste ovlastili itd. Za ovakve informacije morate imati precizne podatke a prvenstveno koji je sud vodio postupak, poželjno je i broj predmeta, datume pravosnažnosti i druge podatke jer elektronska evidencija nije uvedena u sve sudove u Republici Srbiji. Zakon je u ovoj oblasti izričit i vrlo precizan a postoje i situacije u kojima se prekida zastarelost itd.

 

Zanima me kolika je kazna predvidjena za odredjeno krivično delo?

Na internetu vrlo lako možete pronaći Krivični zakonik Srbije i proveriti i sami koja je kazna zaprećena za odredjeno krivično delo. Preporučujemo da preuzmete ovaj zakon u PDF formatu jer u tom obliku možete direktno pretraživati delove teksta i za nekoliko sekundi pronaći traženi podatak itd.

Otac i majka žele da mi prepišu tj. poklone stan i kako je to najbolje učiniti u kojoj formi?

U ovakvoj situaciji najcelishodnije je da prenos prava vlasništva bude učinjen u obliku Ugovora o poklonu nepokretnosti - stana. Tim ugovorom Vaša majka i otac ili samo majka ili otac prenose pravo vlasništva na vas, obično u znak zahvalnosti za odnos poštovanja, ljubavi i privrženosti. Bitno je napomenuti da “želja za darivanjem” tj. latinski “animus donandi” jeste bitan element ovog ugovora tako da je isti moguće raskinuti tj. poništiti ako se desi da pokažete nezahvalnost, grubo uvredite i razočarate Vaše roditelje itd. Prema važećim propisima, prilikom zaključenja ovakvog ugovora imate pravo na oslobodjenje od plaćanja poreza tj. dobijate takvu klauzulu na ugovoru od strane poreske uprave itd. Često su gradjani u zabludi da isto važi i u obrnutom smeru. Dakle, nema poreskog oslobodjenja kada Vi poklanjate nepokretnost vašim roditeljima jer niste isti nasledni red itd.

 

Želim da znam koliko će trajati odredjeni sudski postupak?

Svaki sudski postupak je poseban u svom postojanju i niti jedan sudski postupak, koliko god bio sličan, zasnovan na identičnim dokazima, sličnim okolnostima ili je čak istovremeno pokrenut, nije isti. Tačne procene se ne mogu dati a često i one približne mogu biti pogrešne. Razumljivo je da klijenti žele da znaju obično dve informacije a to su koliko će ih nešto koštati i kada će postupak biti završen? Problem pri davanju odgovora je u tome što postoji jako mnogo elemenata koji utiču na tok i trenutak okončanja nekog sudskog postupka (npr. ponašanje samih učesnika, tajming godišnjih odmora, promene u sudskim većima, trajanje sudske prepiske putem zamolnog puta sa inostranim državnim organima, slobodni termini za zakazivanje ročišta kod postupajućeg suda, kompleksnost samog predmeta itd.). Advokatska kancelarija Simić se, iz navedenih razloga, nikada konkretno ne opredeljuje na ovakva pitanja klijenata jer smatramo da je takav stav jedino ispravan. Naravno, možemo dati neke, krajnje okvirne i neobavezujuće, procene a u skladu sa našom dosadašnjom praksom.

 

Razvedeni smo i dete je kod mene, imam važeće pasoše i ja želim da putujem ali bivši bračni drug neće da me pusti i neće da mi potpiše saglasnost roditelja za putovanje deteta. Šta da uradim?

Obratite pažnju da u ovakvim situacijama vrlo lako možete počiniti jedno ili više krivičnih dela ukoliko bez saglasnosti bivšeg supružnika uspete da napustite zemlju sa zajedničkim detetom (otmica deteta itd.). Razvedeni roditelji često nisu do kraja svesni ozbiljnosti ove situacije. Kada vadite dokumente za maloletnu decu u MUP-u biće vam potrebne saglasnosti drugog roditelja isl. Sudske odluke o razvodu su, u najvećem broju slučajeva, takve da ne postoji isključivo starateljstvo jednog roditelja nego se njemu dete “samo” poverava na negu, čuvanje i vaspitane itd. Dakle, sve dok supružnik, sa kojim dete ne živi, nije potpuno lišen roditeljskog prava, morate poštovati želje i zakonska ovlašćenja tog supružnika. U ovakvim situacijama, u slučaju kontinuirane opstrukcije, možete se obratiti sudu Tužbom za izmenu sudske odluke, odnosno tužbom za potpuno lišenje roditeljskog prava ili modifikovanje izreke presude na način da se dozvoli samostalno putovanje ili neko drugo pravo, a za to, naravno, treba imati validne razloge i dokaze itd. U ovakvim slučajevima često su medjuljudski odnosi bivših supružnika do te mere narušeni da su razrešenja jako bolna i traumatična i za decu i za sve učesnike. Sa navedenog, najbolje je rešenje sporazumevanje roditelja i ulaganje napora u tom pravcu itd.

Postoje li advokati za saobraćajne nezgode tj. advokati specijalizovani za naknadu i naplatu štete prilikom saobraćajnog udesa sa materijalnom štetom i povredama koje su zadobijene ili advokatske kancelarije za saobraćajne udese? Koji su najbolji advokati za naknadu i naplatu štete od osiguravajućih društava i koji advokati i advokatske kancelarije postižu najveće iznose naknade i naplate štete? Kako da se izabere advokat za naknadu i naplatu štete iz saobraćajnog udesa ili advokatske kancelarije za naknadu štete iz saobraćajnih nezgoda?

Svaki advokat je sposoban da pokrene, vodi i zaključi predmet naknade i naplate štete koja se dogodili prilikom saobraćajne nesreće, bez obzira da li postoji samo materijalna šteta na vozilu ili vozilima ili postoje i drugi vidovi štete po osnovu smrti ili povredjivanja učesnika u saobraćajnoj nezgodi itd. Naime, postupak podnošenja prijave štete ili zahteva za naknadu štete je formularan i jedan od jednostavnijih postupaka, pa se advokati lako snalaze u ovoj materiji. Ovde je problem što se veštački stvara slika i obmana gradjana o nekakvoj sposobnosti pojedinih advokata i advokatskih kancelarija i mnogi takvi advokati i advokatske kancelarije se, suprotno kolegijalnim obzirima i Kodeksu profesionalne etike, dogovaraju sa pripadnicima saobraćajne policije, lekarima u urgentnim centrima i hitnoj pomoći i drugim raznim posrednicima da im ova lica obezbede kontakt sa licima koja su stradala u saobraćajnim nezgodama i licima koja su pretrpela materijalnu štetu prilikom saobraćajnih udesa itd. Tako se dešava da oštećeni u saobraćajnom udesu samo nekoliko sati ili čak minuta nakon nezgode dobije neki kontakt i preporuku kog advokata da pozove ili ga takav advokat ili navodna advokatska kancelarija specijalizovana za sobraćajne udese poziva na privatni telefon i nudi opciju maksimalne naplate štete, uz obaveznu mogućnost zastupanja na procenat od naplaćenog itd. Glavna karakteristika ovakve nezakonite sprege advokata i navedenih pojedinaca je u koruptivnoj sferi i činjenici da je sasvim jasno da deo od naplaćenog novca dobijaju lica koja su advokata preporučila, pa se time ide i za daljom obmanom oštećenih u saobraćajnim nezgodama i obećavaju se nerealni i najveći (ne) mogući iznosi naknade štete npr. ako je realno moguće naplatiti maksimalno 500.000,00 dinara, od ovakvih nelojalnih kolega oštećeni će dobiti lažnu procenu i obećanje da će iznos biti najmanje oko 700.000,00 dinara.  Naravno, oštećeni će u najvećem broju slučajeva da poveruje u ovako nešto i potpisaće punomoć i ugovor. Problem je što je obećani iznos nemoguće postići i kada se desi da on izostane, desiće se i razni izgovori i objašnjenja zašto je to tako i zašto je iznos manji itd. Dakle, možda i postoje advokati specijalizovani za naplatu štete od saobraćajnih nesreća, ali činjenica je da je svaki advokat sposoban da kvalitetno vodi postupak i brine o interesu klijenta. Postupak je takav da se, nakon podnetog inicijalnog akta, dobije odgovor osiguravajućeg društva koji sadrži nesporni deo štete tj. onaj deo koji se svakako isplaćuje, a oko ostalog dela se može podneti prigovor i tu advokat ima svoju funkciju da po pravilima struke objasni i predoči slučaj, te za svog klijenta postigne najbolju ponudu i najveći iznos naknade štete prilikom saobraćajne nezgode. Naravno, ukoliko postoje neslaganja, može se povesti i spor i maksimalan iznos (prema sudskoj praksi i tzv. povrednim tabelama) naplatiti u sudskom postupku. Preporuka advokata Simić Željka je da građani budu oprezni i da ne učestvuju u koruptivnim i prevarnim radnjama, koje su ovde opisane, jer time će dobiti manje nego što su očekivali, imaće osečaj da su prevareni i neće biti zadovoljni rezultatom, a procentualni iznos koji u ugovoru potpišu je obično veći rashod od rashoda koji bi imali da su na regularan način pronašli svog advokata koji će ih zastupati itd.

 

Da li postoji Predbračni ugovor u Srbiji i koja je razlika sa zakonskim pravilima o zajedničkoj imovini supružnika?

Institut predbračnog ugovora postoji u Srbiji ali je njegova primena ograničena, u smislu što se mali broj parova odlučuje za njegovo potpisivanje. Naime, ovaj institut je više svojstven ekonomski razvijenim društvima, gde su prihodi ili već stečena imovina budućih bračnih drugova drastično različiti po svojoj vrednosti. Predbračni ugovor se može zaključiti u Republici Srbiji i to u posebnoj pismenoj tzv. svečanoj formi uz neposredno prisustvo sudije. Ovim ugovorom budući supružnici menjaju tj. isključuju zakonski režim bračne tekovine a u skladu sa zakonom što na licu mesta ceni postupajući sudija pred kojim se isti zaključuje. Dakle, sloboda ugovaranja jeste velika ali nije neograničena i upravo postupajući sudija ceni da li su odredbe prethodno sastavljenog ugovora u skladu sa slovom zakona itd. Redovan tj. zakonski režim zajedničke imovine bračnih drugova ili bračne tekovine predvidja oborivu pretpostavku jednakog doprinosa supružnika. Dakle, bez obzira na različitu visinu prinosa i ostvarenih prihoda i priliva, za vreme trajanja bračne zajednice, zakon jednako tretira oba supružnika ali dozvoljava dokazivanje većeg udela jednog bračnog druga. Teret dokazivanja je na onom supružniku koji želi izmeniti oborivu zakonsku pretpostavku i dokazati različit a ne podjednak doprinos supružnika. U slučajevima kada se o podeli bračne tekovine ne može postići sporazum, situacija se rešava sudskim sporom i utvrdjenjem i deobom bračne tekovine kada se redovno i dokazuje čiji je bračni udeo u zajedničkoj imovini veći itd.

 

Želim da podnesem tužbu i povedem sudski spor ili ostvarim neko drugo pravo ali nemam novca i šta da radim u ovoj situaciji? Može li se sa advokatom ugovoriti zastupanje advokata na procenat i postoji li spisak advokata koji rade na procenat ili advokatskih kancelarija koje rade na procenat po uspehu u sporu?

Ukoliko se nalazite u teškoj situaciji i nemate novca za sudske takse i druge troškove pred nekim drugim organima, možete povesti sudski spor ili ostvariti svoja prava pred drugim organima. Naime, većinom svi pravni sistemi a i naš sistem predvidjaju mogućnost da siromašna lica budu oslobodjena plaćanja sudskih taksi i drugih troškova pred nekim državnim organima. Potrebno je da se, na okolnosti siromaštva, dostave odredjeni dokazi (npr. Potvrda o nezaposlenosti, Potvrda da ste korisnik socijalne pomoći, Potvrda da niste obveznik poreza na imovinu, Potvrda da ste samohrani roditelj itd.). Za konkretnu planiranu aktivnost potrebno je i da se raspitate kod nadležnog organa. Bitno je da niste obespravljeni i ukoliko imate realan osnov možete tužiti čak i u situaciji kada nemate novca za sve potrebne troškove. U tom pravcu, imperativni propisi predvidjaju i mogućnost da angažujete i advokata koga plaćate tek po uspehu u sporu u propisanom procentu u slučaju da sa istim zaključite pismeni sporazum itd. Naravno, advokat treba da je zainteresovan za zaključenje ovakvog sporazuma i nije dužan da ga zaključi. Advokati za zastupanje na procenat imaju tipske ugovore o zastupanju na procenat i ti ugovori obično definišu u celosti odnose strana tj. dogovor. Uobičajeno je i dozvoljeno da se ugovara procenat do 30% i dosudjeni advokatski troškovi, ukoliko se uspe i sporu i Vama bude naklonjena sudska odluka itd.

 

Brat i sestra su mi rekli da treba da se odreknem nasledja i da se da moja nasledna izjava overi preko konzulata u njihovu korist, jer oni ne mogu drugačije da završe ostavinski postupak u Srbiji. Da li da ih poslušam?

Ukoliko želite da prepustite vašem bratu i sestri Vaš nasledni deo onda ih poslušajte. Madjutim, nije tačno da je potrebno, posebno ne nužno, da se odreknete nasledja kako bi oni mogli da završe ostavinski postupak u Republici Srbiji. Vi jednostavno možete da se ne pojavite pred sudom i da ne date bilo kakvu izjavu. U tom slučaju važiće zakonska pretpostavka da ste se prihvatili nasledja i sud će vas oglasiti za naslednika pripadajućeg dela (ako je troje naslednika, bez bračnog druga ostavioca, to je svakom po 1/3 idealnog dela itd.). Naime, nasledna izjava, koju treba da overite u konzulatu, jedino ukoliko Vi to želite, može biti takva da se : 1. Prihvatate nasledstva ili 2. Odričete od nasledstva (sa ili bez navodjenja u čiju korist). Ovakvom izjavom bi sigurno ubrzali postupak ali nije neophodno da ona bude takva kakvu su Vam predložili brat i sestra. Dakle, u slučaju da ne učinite ništa ili da date izjavu kojom se prihvatate nasledstva, bićete oglašeni za naslednika. Ukoliko odlučite da poslušate brata i sestru i da se odreknete od nasledstva oni će biti naslednici po 1/2 idealnog dela zaostavštine a Vi nećete naslediti ništa itd.

 

Bivša supruga mi preti da ću krivično odgovarati jer ne plaćam izdržavanje deteta koje mi je naloženo u presudi. Postoji li krivično delo nedavanja izdržavanja?

Krivični zakonik Republike Srbije (član 195) predvidja posebno krivično delo “Nedavanje izdržavanja”. Ko ne daje izdržavanje za lice koje je po zakonu dužan da izdržava, a ta dužnost je utvrđena izvršnom sudskom odlukom ili izvršnim poravnanjem pred sudom ili drugim nadležnim organom, u iznosu i na način kako je to odlukom odnosno poravnanjem utvrđeno, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine. Postoje i teži oblici ovog dela sa predvidjenim većim kaznama. Medjutim, postoji i mogućnost da se učinilac oslobodi od odgovornosti. Neće se kazniti učinilac dela iz stava 1. ovog člana (195), ako iz opravdanih razloga nije davao izdržavanje. Sud, u svakom konkretnom slučaju, ceni te “opravdane razloge” zbog kojih se nije davalo izdržavanje ali vrlo restriktivno. Tako npr. roditelj, koji je bez zaposlenja, koji realno nema prihode ipak može biti odgovoran ukoliko ima drugu imovinu (lokal, kuća, stan, zemlja, automobil itd.), ukoliko se nije prijavio na Biro za zapošljavanje ili ukoliko se jeste prijavio ali se nije redovno javljao birou i službenicima isl.  Dakle, obveznik izdržavanja mora da dokaže da je uložio napor i trud da dođe do sredstava i mogućnosti da daje izdržavanje, pa da je u tome osujećen bez svoje krivice a nije dovoljno samo da “nema sredstava” a da se držao pasivno i nije aktivno tražio zaposlenje ili drugi način da izvrši svoju obavezu isl.

 

Želim da se trajno nastanim i zaposlim u USA ili Kanadi ili Australij i čuo sam da advokat može da mi sredi dokumenta? Postoje li advokati koji sredjuju useljenička dokumenta?

Advokatska kancelarija Simić nema saznanja da su advokati u Beogradu i Republici Srbiji ovlašćeni tj. dovoljno upućeni u materiju da se bave ovakvim pitanjima. Medjutim, u navedenim zemljama postoje, koliko nam je poznato, advokatske kancelarije koje su specijalizovane za imigraciona pitanja pa se možete njima obratiti. Naravno, za brže dobijanje odredjene dokumentacije se svakako može angažovati i advokat u Srbiji, jer se obično razna dokumentacija podnosi i koristi u postupku dobijanja privremenog ili stalnog boravka i posebno državljanstva. Vodite računa o potencijalnim internet zloupotrebama i ako se odlučite na takav način, najbolje je da se raspitate za neku preporuku konkretnog advokata od lica koje je imalo pozitivna iskustva. U svakom slučaju, veliki deo odgovora na logična pitanja u vezi imigracije možete saznati na zvaničnim internet prezentacijama zemalja u koje nameravate imigrirati itd.

 

Pričinjena mi je šteta i želim da podnesem tužbu radi naknade štete i zanima me šta mi je potrebno za pokretanje postupka? Postoje li advokati specijalizovani za naplatu i naknadu štete i advokatske kancelarije specijalizovane za naplatu i naknadu štete?

Pitanje naknade štete je jedno od najkompleksnijih i mora se biti veoma oprezan prilikom podnošenja tužbe i vodjenja postupka. Klijent i advokat za naknadu štete moraju sagledati više pravno relevantnih činjenica pa se prema tome opredeliti i usmeriti pravne aktivnosti. Postoje advokati specijalizovani za naplatu i naknadu štete, ali nepostoji posebni spisak imenik advokata za naknadu i naplatu štete. Klijent može upitati bilo kog advokata da li se bavi ovom materijom i tako proveriti njegovu praksu i iskustvo u naplati štete. Osnovni vidovi štete su zaista brojni pa postoji mogućnost naknade štete, izmedju ostalih vidova, za stvarnu štetu i izmaklu dobit, za pretrpljene fizičke bolove i telesna oštećenja, za pretrpljeni strah i psihičke bolove tj. duševne bolove usled raznih štetnih radnji odgovornog fizičkog ili pravnog lica itd. Posebna su pravila o objektivnoj odgovornosti za štetu, odgovornosti za drugog, odgovornosti države, odgovornosti osiguravajućih društava itd. Ono što je zajedničko svim vidovima štete je obaveza tužioca, kada nema zakonskih pretpostavki o odgovornosti za štetu, da dokaže uzročno posledičnu vezu izmedju radnje odgovornog lica (fizičkog ili pravnog lica) i nastupanja štete tj. štetne posledice itd. Dakle, tužilac radi naknade štete ima teret dokazivanja da je tačno odredjena radnja ili više radnji (nezakonito činjenje ili nečinjenje itd.) upravo uzrok koji je doveo do konkretne štete. Zatim, potrebno je dokazati i postojanje same štete i njene konkretne visine. Ovo je često u slučajevima naknade štete i najveći problem, jer nekada ne postoje parametri po kojima se šteta može jednostavno i lako odrediti, pa se moraju obavljati kompleksna sudska veštačenja itd. Dešava se da je šteta delom nastala i iz drugih razloga, a ne samo usled radnje nekog lica itd. Svaki pojedini ovakav slučaj ima svoje posebnosti i mora se kvalitetno sagledati a kako bi se realno moglo proceniti da li je svrsishodno podneti tužbu i mogu li se dokazati šteta i uzročno posledična veza i drugi bitni elementi ovakvih postupaka. Dužnost advokata za naknadu štete je da klijentu realno predoči stanje u slučaju, te da ga upozori na sve aspekte. Na kraju, klijent uvek odlučuje da li će se upustiti u postupak za naknadu štete i preuzeti i rizik uspeha tog postupka itd.

 

Želim da angažujem advokata za tužbu protiv Republike Srbije tj. da tužim MUP - policiju za naknadu štete jer sam nezakonito uhapšen, pretučen i zlostavljan psihički i fizički. Koja je procedura i šta mi je sve potrebno da bi se podnela ova tužba?

Republika Srbija je dosta napredovala u smislu da se ovakve situacije sve redje dešavaju. Naravno, kao i u svim državama u svetu, one nikada neće biti potpuno iskorenjene. Najbolja preventiva, kako bi se ovakve situacije sprečile, je imati advokata prilikom svakog kontakta sa policijom. Ovo je moguće ukoliko se u MUP dolazi po pozivu, ali dešavaju se situacije i da gradjani budu uhapšeni na ulici ili u raciji, pa nemaju mogućnost da kontaktiraju advokata. U takvim situacijama, najbolje je ostati smiren, izbegavati bilo kakvu polemiku i insistirati na tome da se o hapšenju obavesti Vaš advokat ili porodica. Ukoliko se zlostavljanje i/ili telesno povredjivanje već desilo, potrebno je insistirati na lekarskom pregledu još dok ste na zadržavanju u policiji ili odmah po puštanju na slobodu samostalno otići kod lekara, ispričati šta se desilo i dokumentovati povrede. Svakako, poželjno  je odmah angažovati advokata koji će voditi predmet i do detalja savetovati oštećenom šta da čini itd. Svaka ovakva situacija je specifična i mora se prilagoditi potrebama postupka, prikupljanju dokaza i obezbedjivanju svedoka itd. Kada se iscrpe svi mogući načini da se prikupe dokazi i kada isti budu u dovoljnoj meri obezbedjeni, pokreću se postupci i to moguće i krivični i parnični, kao i postupak pred unutrašnjom kontrolom.

 

Napao me pas i pretrpeo sam ujed psa. Potreban mi je spisak advokata specijalizovanih za ujed psa lutalice jer želim da tužim za naknadu štete. Koja je procedura i šta mi je sve potrebno?

Nakon napada psa (ili bilo koje druge životinje) prvenstveno je nužno da potražite kvalitetnu medicinsku pomoć. Naravno, treba iskoristiti svaku medicinsku pomoć koja vam je dostupna ali je poželjno da se obratite državnoj instituciji (Urgentni centar, bolnica itd.). Obzirom da je u ovakvim slučajevima bilo ali i dalje ima mnogo zloupotreba, svakako je dobro da odmah pozovete i policiju i da zatražite da sačine Službenu belešku, da uzmu podatke, na sve relevantne okolnosti dogadjaja, kao i izjave od eventualnih očevidaca itd. U slučaju da organi MUP-a nisu u prilici da izadju na teren i sačine službenu belešku, potrebno je da samostalno zatražite podatke od očevidaca, prolaznika tj. svedoka itd. Svakako, nemojte odugovlačiti ukoliko krvarite i trpite bol ili su povrede značajnije jer je tada najbitnije da, što pre, dobijete kvalitetan medicinski tretman. Sa pravnog aspekta gledano, postoje dve osnovne situacije i dva različita postupka. 1) Ukoliko vas je napao pas koji ima vlasnika, taj vlasnik je odgovoran za sve vidove štete koje ste pretrpeli i u tom pravcu, ako vlasnik nije bio u blizini psa i nije vam poznat, potrebno je identifikovati vlasnika (pločica, poziv nadležnoj službi itd.). 2) Ukoliko je u pitanju pas lutalica ili grupa - čopor pasa lutalica, propisi upućuju na odgovornost odredjene lokalne instance. Tako je za štetu usled napada pasa lutalica u Beogradu odgovoran Grad Beograd i nadležni Sekretarijat za stambene i komunalne poslove (koji je ovlašćen i nadležan za postupanje, u ime grada, u postupcima vansudskog poravnanja preko posebno oformljene Komisije itd.). U svakom slučaju, potrebno je da prikupite svu dostupnu a posebno medicinsku dokumentaciju, kontakte svedoka itd. Ako odgovorna strana nije spremna na vansudsko poravnanje, potrebno je pokrenuti sudski postupak (Tužba za naknadu štete itd.). Osim odgovornosti za štetu, u ovakvim slučajevima može se postaviti i pitanje krivične odgovornosti vlasnika psa prema Krivičnom zakoniku Republike Srbije (krivično delo iz čl. 278 KZ, Izazivanje opšte opasnosti ali i druga krivična dela), prekršajne odgovornosti prema Zakonu o javnom redu i miru Republike Srbije itd. Advokati specijalizovani isključivo za naknadu i naplatu štete za ujed psa lutalice ne postoje i svaki advokat može da Vas zastupa u ovakvom predmetu, ali naravno da različiti advokati imaju različit broj ovakvih slučajeva i iskustvo o čemu se kod svakog advokata možete raspitati.

 

Zanima me kako se obračunavaju kazneni poeni pri saobraćajnim prekršajima u Srbiji, kako se vode evidencije i kakav je prekršajni postupak oko izricanja kaznenih poena? Postoje li advokati specijalizovani za saobraćajne prekršaje i kazne?

Kazneni poeni, koje vozači dobiju kršeći saobraćajne propise, počeli su da se registruju u centralnoj informacionoj bazi MUP-a Srbije od 1 novembra 2010 godine. Registar će sadržati podatke o vozaču i dozvoli, o odlukama izricanja kaznenih poena i njihovom broju. Kazneni poeni neće biti upisivani u vozačku dozvolu, a vozač će moći, samo na sopstveni zahtev, da zna koliko ih ima. Registar evidentira i podatke o zabrani upravljanja vozilom domaćih i stranih vozača, koji će o vremenu trajanja ove mere biti obavešteni za pet dana. Procedura je takva da će kazneni poeni biti izbrisani ukoliko vozač u sledeće dve godine ne učini nijedan prekršaj. Takodje, za svaki sledeći prekršaj kazneni poeni biće sabirani, odnosno izbrisani po isticanju dve godine za svaki pojedinačni prestup. U to vreme neće se računati zabrana upravljanja vozilom. U trenutku kada vozač stekne 18 kaznenih poena, kompjuter u centralnoj registarskoj bazi će to signalizirati i MUP će reagovati. Vozač se tada oglašava nesavesnim, protiv njega se pokreće upravni postupak i oduzima mu se dozvola na odredjeni period. Prema novim pravilnicima o načinu vodjenja evidencije o kaznenim poenima i oduzimanju vozačkih dozvola i o izvršenju mera zabrane upravljanja motornim vozilom, koji su počeli da se primenjuju od 1 novembra 2010 godine, postupak oduzimanja vozačke dozvole pokreće se istog dana a najkasnije za tri dana. U trenutku kada primi rešenje o oduzimanju dozvole, vozač će morati ovaj dokument da preda najkasnije za tri dana. Da bi dobio nazad dozvolu, vozač će prvo morati da plati sve novčane kazne, koje su mu propisane i da izdrži kaznu zatvora ukoliko je izrečena. Posle svega, mora da prodje još 90 dana da bi krenuo u proceduru vraćanja dozvole. Ta procedura podrazumeva lekarski pregled, pohadjanje seminara unapredjenja znanja i polaganje testova, koje organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Postoji dodatna sankcija za nesavesnog vozača, njemu se limit kaznenih poena smanjuje za tri. Tako da mu se sledeći put dozvola oduzima sa sakupljenih 15 negativnih poena, odnosno 12 do najmanje devet. Nema ograničenja koliko puta nekome može da se oduzme dozvola. Tabelarni prikaz kaznenih poena i listu prekršaja i radnji, za koje se isti izdaju, možete preuzeti sa ovog sajta u rublici “Laws - Zakoni” itd. Svaki advokat može postupati u prekršajnom postupku, pa time i biti advokat za saobraćajne prekršaje itd. Specijalizacija advokata je na dobrovoljnoj bazi i nepostoji imenik ili spisak advokata koji se bave saobraćajnim prekršajima.

Smatram da trpim zlostavljanje na radu od poslodavca - mobing. Zanima me koja su moja prava i šta mogu da učinim da se zaštitim od zlostavljanja na radu - mobinga? Kolike su odštete za mobing?

Institut mobinga, odnosno, zlostavljanja na radu i na radnom mestu, je uredjen posebnim zakonom i više se ne reguliše tzv. opštim pravilima. U Republici Srbiji je aktuelan Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu i počelo se sa njegovom primenom. Obzirom da je ova oblast, u našem pravnom sistemu, mlada i skoro potpuno nova, nema ustaljene sudske prakse. Dakle, ne postoje ni jedinstveni podaci i praksa o visini dosudjenih naknada u slučajevima kada se utvrdi postojanje konkretnog zlostavljanja na radu - mobinga. Predmetni zakon uredjuje pravila postupka u slučaju da se dogodi zlostavljanje na radu - mobing. Zakon predvidja i vrste sankcija za zlostavljača, odnosno, lice koje je izvršilo ili vrši radnje zlostavljanja ali i za slučaj da zaposleni podnese neosnovanu prijavu itd. Tekst zakona možete jednostavno pronaći na internetu ili preuzeti sa ovog sajta iz posebnog linka “Laws - Zakoni”. Svaki slučaj zlostavljanja na radu - mobinga je uvek specifičan i potrebno je da se kvalitetno sagleda i predstavi. Zlostavljanje na radu je, kod nas ali i u svetu, sve učestalije u sferi psihičkog a ne fizičkog. Samom ovom činjenicom, dokazivanje štete u ovakvim slučajevima je znatno kompleksnije jer su fizičke povrede lako utvrdive a one u psihičkoj sferi teže uočljive itd. U svakom slučaju, predmetni zakon daje solidan okvir da se zaštite osnovna prava, dostojanstvo i ličnost svakog zaposlenog.

 

Smatram da sam žrtva lekarske greške i doktorskih propusta i zanima me šta mogu da preduzmem?

Nesporno je da je zdravlje najveća vrednost koju posedujemo u životu. Lekari su, u postupanju sa pacijentima, dužni da se drže pravila struke, posebnih propisanih procedura, lekarskog kodeksa itd. Dešava se da se učine i propusti i da, zbog toga, nastupe štetne posledice po život ili zdravlje pacijenta. Opšte je poznato da su, u nekim razvijenim zemljama, ovakve situacije detaljno uredjene i da postoji ustaljena sudska praksa itd. Odgovornost lekara, u pravnom smislu, ima krivičnopravni, gradjanskopravni i etički aspekt. Dakle, doktor koji je učinio lekarsku grešku ili propust, koji je uzročno-posledično povezan sa štetom nastalom kod pacijenta, može kumulativno odgovarati u krivičnom postupku, parničnom postupku i etički pred tzv. “Sudom časti”. Svaki pacijent, koji smatra da je oštećen, mora imati relevantne dokaze i medicinsku dokumentaciju, koja dokazuje njegove tvrdnje itd. U ovakvim slučajevima, emocije su vrlo izražene i dešava se i da, u takvom stanju, pacijenti pogrešno cene brojne okolnosti na štetu lekara. U svakom slučaju, nadležni organi su ovlašćeni da cene osnovanost navoda pacijenata i to je njihovo diskreciono pravo. Postoji pozitivan trend da se, u poslednje vreme, ovakvi slučajevi uspešno razrešavaju pred sudovima i da se napušta nekadašnja, kako je gradjani doživljavaju i opisuju, praksa tzv. lekarske “kolegijalnosti” i postupa se po zakonu, pravilima struke i činjenicama u predmetu. Ovakvim trendom gradjani i pacijenti će, sasvim sigurno, biti bolje zaštićeni i dobiće satisfakciju, što je i cilj i svrha postojanja zakona i sudske vlasti.

 

Zanima me kako da se izabere najbolji advokat krivičar ili najbolji advokat parničar, koji su najbolji advokati krivičari ili parničari u Srbiji tj. najbolje advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji? Postoji li spisak lista najboljih advokata i advokatskih kancelarija u Beogradu i Srbiji? Čime da se rukovodim pri izboru advokata krivičara ili parničara ili advokatske kancelarije koja se bavi parnicom ili krivicom?

Advokati u Beogradu upisani su u Imenik advokata Advokatske komore Beograda. U Beogradu profesionalnu advokatsku delatnost obavlja nekoliko hiljada registrovanih advokata. Svaki advokat, koji je uredno upisan u imenik pri Advokatskoj komori, može postupati u svim predmetima i postupcima, osim postupaka za koje je potrebna posebna Licenca - Sertifikat, ukoliko iste ne poseduje. Advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji često broje više advokata, pa su neki specijalizovani za odredjenu oblast. Sastaviti spisak najboljih advokata tj. najboljih advokatskih kancelarija, kako gradjani često kažu, najbolji advokati za razvod, najbolji advokati za nekretnine tj. promet nepokretnosti, najbolji advokati za krivicu - najbolji advokati krivičari tj. advokati koji se bave krivičnim pravom ili najbolji advokata za privredu - privredne sporove, najbolji advokati za kompanijsko pravo, najbolji advokati za ostavinu - ostavinske postupke i nasledjivanje, najbolji advokati za nasledno pravo tj. nasledjivanje i sastav testamenta, najbolji advokati za ugovore i ugovorno pravo, najbolji advokati za radno pravo i radne sporove i mobing, najbolji advokati za naknadu štete, za šta se gradjani najčešće interesuju, moglo bi se smatrati njihovim favorizovanjem i nelojalnom konkurencijom. Naravno, postoje advokati u Beogradu i Srbiji i advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji koji se dobrovoljno specijalizuju za postupanje u odredjenim postupcima i bave se isključivo njima itd. Tako postoje kolege advokati koji se isključivo bave krivicom tj. krivičnim predmetima, postoje advokati koji se isključivo bave parničnim predmetima ili privrednim pravom itd. Spisak svih advokata tj. Imenik advokata u Beogradu možete naći na zvaničnom sajtu Advokatske komore Beograda i izbor izvršiti nasumično ili prema nekom drugom parametru. Imenik advokata u Beogradu tj. spisak svih advokata u Beogradu se periodično ažurira, zavisno od dinamike prijave tj. upisa novih članova Advokatske komore Beograda, odnosno, ispisa i brisanja starih isl. Posebno je pitanje kvaliteta i izbora najboljih advokatskih kancelarija u Beogradu i Srbiji, jer su iste obično “sastavljene” od više kolega advokata koji saradjuju isl. Pretpostavka je da svaki advokat, bilo da postupa samostalno ili u sklopu neke kancelarije, kako u Beogradu tako i u Srbiji, poseduje jednaka znanja i sposobnosti ali jasno je da iskustvo i praksa dovode do razlike u kvalitetu, kao i u svakoj drugoj profesiji. Postoji više načina na koji se možete opredeliti za odredjenog kolegu advokata. Najbolji je preporuka o kvalitetnom, savesnom i stručnom radu od lica koje lično poznajete i u koje imate poverenje i koje ima pozitivno iskustvo sa tim advokatom, u toj oblasti u kojoj je zastupao tu osobu. Zadovoljan klijent je u svakoj profesiji najbolja preporuka. Naravno, tako je i u advokaturi. Ono što je najkompleksnije je izabrati dobrog tj. najboljeg advokata krivičara - advokata koji se specijalizovano bavi krivicom tj. krivičnim predmetima ili najbolju advokatsku kancelariju za krivično pravo. Ovo iz razloga što su tada klijenti najviše zabrinuti za svoju sudbinu ili sudbinu bliskih lica. Većini je šok i samo postojanje krivičnog postupka, a posebno njegov nepredvidiv ishod. Svaki advokat, pa i advokat krivičar, po pravilima struke, treba i mora da preduzme sva raspoloživa i zakonita sredstva da zaštiti svog klijenta i da klijent iz krivičnog postupka izadje sa što povoljnijim ishodom. Za preporuku advokata se možete obratiti i Advokatskoj komori. Spisak najboljih advokata krivičara nepostoji i već smo pojasnili iz kojih razloga. Lični stav advokata Željka Simića je da učestalo pojavljivanje nekih advokata u medijima nije i garancija njihovog kvaliteta, pa je u uverenju da to ne treba da zavara gradjane i potencijalne klijente. Isto tako, “stariji” advokat ne mora uvek biti i kvalitetniji i posvećeniji poslu od “mladjeg” kolege, a i velika advokatska kancelarija, koja broji mnogo advokata i pripravnika, ne mora pružati kvalitetnije usluge od manje kancelarije isl. Kao što ne postoje, po kvalitetu rada, dva identična hirurga, slikara ili inžinjera, tako ne postoje ni dva identična advokata. Ono što je standard i obaveza svakog advokata je da bude posvećen interesu klijenta i da postupa savesno i stručno. Kodeks profesionalne etike detaljno uredjuje sve odnose izmedju advokata, klijenta i svih drugih učesnika u sudskim i drugim postupcima. U advokaturi je, prema slovu Kodeksa profesionalne etike, zabranjen svaki vid reklamiranja i promovisanja, pa advokati ne smeju svoje “kvalitete” isticati i oglašavati na način kako to mogu i čine drugi npr. preduzetnici i drugi subjekti u pravom i privrednom životu. Zato i nema posebne “Liste - spisaka najboljih advokata”. Kada načinite izbor advokata, a niste zadovoljni njegovim radom i načinom vodjenja postupka, uvek možete otkazati punomoć i potražiti pomoć drugog advokata itd. Svakako, naša je preporuka da pročitate Kodeks profesionalne etike za rad advokata u Srbiji i informišete se o svim relevantnim detaljima i to Vam može biti korisno i prilikom izbora advokata ali i za upoznavanje sa Vašim pravima i obavezama prema advokatu itd.

 

Kako da pokrenem postupak denacionalizacije i restitucije i podnesem zahtev za vraćanje oduzete imovine i obeštećenja u Republici Srbiji? Da li će se vršiti izmena zakona o restituciji i denacionalizaciji?

Prilikom ulaska u postupak restitucije tj. vraćanja oduzete imovine i obeštećenja krucijalno je pribaviti svu potrebnu dokumentaciju, uredno ispuniti i predati zahtev za vraćanje i sve to postići u ostavljenom dvogodišnjem roku. Na prvi pogled, gradjaninu se može učiniti da ovo nije kompleksna stvar i da je postupak vrlo jednostavno obaviti. Medjutim, svi prilozi koje je potrebno dostaviti uz Zahtev, kao i nužnost okončanih i definisanih svih naslednopravnih odnosa i drugih formalnosti, svakako dokazuju da postupak nije jednostavan te da se za sve uredne „priloge zahtevu“ treba potruditi. Sve ovo je posebno otežano zbog proteka više od pola veka od akata pravnog nasilja i oduzimanja i otimanja imovine. Na osnovu člana 40. stav 2. „Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju“ („Službeni glasnik RS“, br. 72/2011), Agencija za restituciju Republike Srbije je objavila JAVNI POZIV za podnošenje zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje. Ovim aktom pozivaju se bivši vlasnici, njihovi zakonski naslednici i pravni sledbenici da Agenciji za restituciju podnesu zahteve za vraćanje imovine, odnosno obeštećenje. Zahtevi se odnose na vraćanje imovine koja je na teritoriji Republike Srbije, primenom propisa o agrarnoj reformi, nacionalizaciji, sekvestraciji, kao i drugih propisa, na osnovu akata o podržavljenju, posle 9. marta 1945. godine oduzeta od fizičkih i odredjenih pravnih lica i prenesena u opštenarodnu, državnu, društvenu ili zadružnu svojinu, kao i na vraćanje imovine čije je oduzimanje posledica Holokausta. Zahtevi se podnose Agenciji za restituciju – nadležnoj područnoj jedinici, preko šaltera pošta, na uredno ispunjenom obrascu propisanom „Pravilnikom o obrascu zahteva za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje, načinu i postupku prijema i obrade zahteva, spisku pošta u kojima će se vršiti podnošenje zahteva i obliku i sadržini izvoda iz zahteva“ (”Službeni glasnik RS”, br. 94/2011). Uz zahtev se podnose svi potrebni dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, u skladu sa članom 42. Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Prijem zahteva vršiće se isključivo na šalterima pošta od 1. marta 2012. godine. Rok za dostavljanje zahteva za vraćanje oduzete imovine je dve godine. Dakle, zahtev za vraćanje oduzete imovine mora biti uredno podnet najkasnije do 01. marta 2014. godine, odnosno, do tada se mora i pribaviti sva potrebna dokumentacija, koja je sastavni deo zahteva u vidu priloga zahtevu. Zahtevi se podnose nadležnoj područnoj jedinici Agencije za restituciju preko šaltera pošta u Srbiji, na posebnom obrascu koji je propisalo Ministarstvo finansija.  Pravo na podnošenje zahteva za restituciju ostvaruje se bez obzira da li je za potraživanu imovinu podneta prijava u skladu sa Zakonom o prijavljivanju i evidentiranju. Podnosilac zahtev treba da dostavi dokumentaciju kojom dokazuje pravnu vezu s bivšim vlasnikom, kao i o oduzetoj imovini. Nepotpuni zahtevi će biti odbačeni, ali će podnosilac zahteva dobiti obrazloženje sa spiskom dokumentacije koju je izostavio, kako bi mogao da podnese novi zahtev ukoliko stigne da obezbedi sve potrebne dokumente. Zato ne treba gubiti vreme i zahtev treba podneti što pre, kako bi se imalo dovoljno vremena za podnošenje novog ako je stari neuredan. Važno je da do isteka roka od dve godine bivši vlasnici dostave zahtev sa svom potrebnom dokumentacijom. Gradjani će imati pravo da se na rešenje Agencije za restituciju žale Ministarstvu finansija ali  i na sudsku zaštitu, a tužbe će podnositi Upravnom sudu. Republika Srbija će krajem 2014. godine emitovati državne obveznice za novčano obeštećenje bivših vlasnika kojima bude pozitivno rešen zahtev za restituciju i vraćanje imovine. Za tu namenu predvidjeno je 200 milijardi dinara, odnosno oko dve milijarde evra, a obveznice će biti isplaćivane u roku od 15 godina. Stručna pomoć pravnika ili advokata za restituciju tj. za postupak prijave i podnošenja zahteva za vraćanja oduzete imovine i obeštećenja je poželjna jer je ovo kompleksan postupak a neuredni zahtevi biće odbačeni. Naravno, svako će sam ceniti želi li u postupak restitucije ući samostalno ili uz pomoć advokata kao punomoćnika za postupak restitucije, denacionalizacije i svakog drugog oblika vraćanja oduzete imovine. Obzirom da stručna javnost i gradjani nisu zadovoljni aktuelnim zakonskim rešenjem, moguće su i izmene rešenja (ukoliko bude intervencija EU institucija, Ustavnog suda Republike Srbije i izmene propisa isl.).

 

Zanima me procedura za uzimanje kredita, koje banke daju najbolje uslove za stambene kredite, koje banke daju najbolje kreditne uslove za privredu, postoje li advokati koji se bave kreditima?

Prilikom ulaska u proceduru za odobrenje kredita, svaki potencijalni klijent kreditora (npr. banke, lizing kuće, fonda za razvoj isl.) dobija sve potrebne informacije o svim potrebnim dokumentima koji se moraju prikupiti a kako bi se uopšte uredno predao Zahtev za odobravanje kredita. Od kreditora klijenti dobijaju informacije o “dokumentaciji” ali, na žalost, ne o svim aspektima kreditiranja. Ovo sa razloga što je kreditiranje kompleksan proces i postupak koji je regulisan mnogobrojnim oblicima kredita i jako komplikovanim sistemima obračuna kamata i drugih parametara.

O tim, faktički najbitnijim, podacima i uslovima se klijenti obično ne mogu dovoljno kvalitetno obavestiti jer nisu u stanju da razumeju mnoge kompleksne stavke Ugovora o kreditiranju isl. Naravno, službenik kreditora tj. banke daje potencijalnom klijentu sve zakonom propisane podatke ali uvek ostaje “deo” koji je za klijenta “misterija” i zbog toga, docnije, može doći do šoka prilikom npr. povećanja rate kredita (jer je obično vezan za franak) ili neke druge “neočekivane” izmene. Problem je što je sve to, u stvari, u potpunosti u skladu sa Ugovorom o kreditu i opštim uslovima kreditora - banke i u skladu sa propisima Republike Srbije i pravilima Narodne banke Srbije itd. Ovom činjenicom, faktički, klijent može postati rob svog kredita i nema načina da ga se “oslobodi”, pa se često ulazi u druge oblike iste stvari i refinansirajuće kredite itd. Ovo je mnogim gradjanima agonija, jer nema jeftinih kredita i što je duži rok otplate, obično je veća i količina novca koju ćete, na kraju, “dati” svom kreditoru - banci. Sa svega navedenog, jako je bitno da se dobro i precizno obavestite o svim aspektima i pravilima kreditiranja. Republika Srbije je, van svake sumnje, “naklonjena” podsticanju uzimanja kredita i to kako gradjana, tako i privrede i nekada se čini da se u tome i preteruje. Medjutim, u stručnoj javnosti, postoje ozbiljne kritike nedostatka kvalitetnog sistema tzv. “kreditnih savetnika”, jer kreditni savetnik jeste stručno lice, koje nije zaposleno kod kreditora - banke, čiju uslugu plaćate a koja obuhvata potpunu informaciju o svim aspektima, uslovima i posebno o “zamkama” odredjenog kredita, kao proizvoda koji nudi odredjeni kreditor - banaka. Postoje tzv. advokati za kredite koji se bave pružanjem pomoći u oblasti prikupljanja dokumentacije, urednog sastavljanja i predaje zahteva za odobrenje kredita, u skladu sa zakonom i veliki broj kolega se bavi i takvim advokatskim uslugama itd. Advokatska kancelarija Simić je spremna da svakom potencijalnom klijentu tj. korisniku kredita kreditora - banke pomogne da kvalitetno sagleda sve aspekte, povoljnosti i rizike kreditnog odnosa i u tom smislu, u skladu sa zakonom, imamo i krug klijenata i saradnika iz oblasti finansijskog i poslovnog konsaltinga, ekonomskog konsaltinga, računovodstva i revizije, na koje vas možemo uputiti a koji Vam mogu biti od koristi prilikom konačnog izbora kredita i dobijanja povoljnih kreditnih uslova u raznim novčanim iznosima i za razne namene, kao i prilikom prikupljanja kompleksne dokumentacije za podnošenje zahteva za kredit, što posebno važi za srednja i velika preduzeća itd. U svakom slučaju, svako treba da bude oprezan prilikom ulaska u kreditne odnose i da povede računa o svim aspektima, te da odluči želi li taj proces obaviti samostalno ili uz pomoć kreditnog savetnika, preduzeća u toj oblasti, konsalting agencije, advokata ili nekog drugog upućenog i stručnog lica itd.

 

Overa ličnih dokumenata od strane advokata za ambasadu i banke Engleske tj. Velike Britanije, Kanade, Australije, Holandije, Nemačke, Švajcarske i drugih zemalja.

Overu dokumenata, kopija dokumenata i svih drugih akata u Republici Srbiji obavljali su sudovi i to svi sudovi na teritoriji Republike Srbije (obično su to osnovni i viši sudovi i to oni koji imaju odeljenja overe itd.). Kako su u Srbiji otpočeli sa radom Notari sistem se promenio i Javni beležnici su ovlašćeni za overe najvećeg broja dokumenata itd. Medjutim, ambasade i firme iz odredjenih zemalja posebno Engleske tj. Velike Britanije, Australije, Kanade i drugih zemalja, za overu odredjenih kopija dokumenata npr. pasoša, vozačkih dozvola, dokumenata sa fotografijom i drugih dokumenata za raznovrsnu upotrebu u toj zemlji, upućuju svoje državljanje i naše gradjane na overu ovih dokumenata od strane advokata tj. kod advokata. Ovakvom overom advokat overava tj. potvrdjuje da je odredjeni dokument veran originalu tj. da je kopija tog dokumenta verna originalu i o tome čini belešku i stavlja svoj pečat i potpis na predmetnu kopiju dokumenta. Razlozi za ovakav način overe dokumenata od strane advokata, a koje traže i na kome insistiraju ambasade, je što advokatskom redu više veruju i drže da će advokat mnogo kvalitetnije proveriti originale dokumenata za koje će potvrditi da su verni originalu, nego što bi to u žurbi učinio službenik suda ili neko drugo lice. Naravno, nemamo sumnje da svako lice koje overava dokumente radi jednako savesno i kvalitetno, ali pravo izbora ambasade je neprikosnoveno i ona odredjuje želi li da overu vrši advokat ili neko treći. Ovakva praksa je dosta neuobičajena pa su gradjani često zbunjeni ovakvim zahtevima ambasada za overom dokumenata od strane advokata i to iz razloga što su gradjani navikli da dokumente i kopije dokumenata overavaju u sudu ili kod notara itd. Ambasade posebno insistiraju na overi kopija dokumenata od strane advokata u slučajevima kada gradjanin podnosi zahtev za kredit i to je i najčešći slučaj kada advokat treba da overi dokumente za potrebe ambasade tj. procedure dobijanja kredita preko ambasade itd. Neke ambasade sačinjavaju i liste advokata koje preporučuju za predmetne overe dokumenata.

 

Potreban mi je advokat za naplatu nagrade od Interpola, naplatu nagrade od Ujedinjenih nacija - UN, naplatu nagrade od osiguravajućih kuća i pojedinaca koji su dali javno obećanje nagrade ili istu objavili na neki drugi način. Zanima me koja je procedura naplate i na šta treba obratiti pažnju?

Ovakva situacija i potreba za advokatom za naplatu obećane nagrade obično proističe iz kompeksnih procedura i postupaka u vezi sa objavljenim ili ne tako javnim i transparentnim obećanjem neke organizacije, pravnog ili fizičkog lica (osiguravajuće kuće, pojedinca, UN, Interpola ili druge organizacije) da će ista uslediti pod odredjenim uslovima. Ovo se najčešće dogadja kod situacija kada gradjani imaju poverljive informacije vezane za mogućnost pronalaženja, identifikacije i predaje tj. hapšenja lica na medjunarodnim i/ili interpolovim poternicama (osudjeni kriminalci, lica u bekstvu, ratni zločinci, trgovci narkoticima, trgovci oružjem, teroristi i terorističke organizacije, trgovci ljudima tj. belim robljem, trgovci ukradenim umetničkim delima itd.), lica koja su nestala (kidnapovana ili nestala deca, nestala ili kidnapovana punoletna lica itd.) ili predmetima koji su ukradeni, nestali ili na drugi način nedostupni vlasnicima koji su pojedinci, organizacije ili države (predmeti od nacionalnog ili nadnacionalnog istorijskog i kulturnog značaja, predmeti verskih organizacija, predmeti koji predstavljaju umetnička dela, najčešće, umetniče slike koje su ukradene iz muzeja, galerija, privatnih kolekcija i izložbenih manifestacija širom sveta, nakit i drago kamenje, predmeti od plemenitih metala, zlata, platine a koji imaju umetničku i/ili istorijsku i tržišnu vrednost itd.). Radi eliminisanja tzv. “neosnovanih prijava”, kojih uvek ima jako mnogo, uglavnom sve organizacije (UN, Interpol, osiguravajuće kuće itd.) ili pojedinci (oštećeni vlasnici) koji obećavaju nagradu vode računa o nedostupnosti svih informacija od značaja za postupak a vezano za predmet postupka, visinu nagrade, uslove nagrade i isključenje nagrade itd. Tako gradjani često, kada čuju na medijima da je obećana neka nagrada, misle da je proces njenog dobijanja brz i jednostavan npr. čuju obećanje nagrade od 10.000.000,00 eura za informaciju koja će dovesti do hapšenja odredjenog lica ali nemaju nikakvih dodatnih informacija kako to realizovati u praksi. U stvarnosti se mora biti jako oprezan i moraju se obezbediti neosporivi dokazi da je od Vas potekla informacija i to nije tako jednostavno i načine se brojne greške, koje često dovedu i do nemogućnosti ili gubitka prava na isplatu nagrade itd. Isto tako, relativno je nepregledna linija razgraničenja izmedju zakonske obaveze prijavljivanja učinioca krivičnog dela i lokacije gde se nalazi učinilac ili traženi predmeti i prava na zaštitu identiteta i izostanka inkriminisanja lica koje želi dobiti nagradu (npr. krivična dela neprijavljivanje izvršenja krivičnog dela, prikrivanje izvršioca krivičnog dela, saučešništvo u krivičnom delu isl.). Osnovni cilj svakoga ko aplicira za nagradu je uvek znati šta ona tačno predstavlja i koja su prateća prava i obaveze, zaštita od pravne i krivične odgovornosti, zaštita identiteta radi izbegavanja osvete ili represije od strane prijavljenih lica, grupa ili organizacija, obezbedjenje dokaza o autentičnosti informacije i korelaciji i direktnoj uzročnosti njenog izostanka i izostanka otkrivanja dela, pronalaženja lica ili predmeta. Pravno neuko lice tj. prosečan gradjanin koji želi realizovati svoje pravo na nagradu se vrlo teško snalazi u ovoj materiji. Iz svega navedenog, jasno je da je poželjno angažovati stručnu pomoć pravnika i advokata koji se bave ovom materijom i imaju iskustva u toj oblasti. Naravno, gradjani mogu i sami da vode svoje postupke naplate uz sve predočene rizike i sve one koji nisu predočeni iz razloga obimnosti takvog objašnjenja i specifičnosti svakog pojedinog postupka naplate nagrade. U svakom slučaju, opšta preporuka u ovakvim stvarima je da se oko svakog konkretnog slučaja konsultuje sa stručnjacima bez naglih i ishitrenih poteza koji mogu kompromitovati ili onemogučiti naplatu nagrade itd. Svaki ovakav slučaj ima neku svoju posebnost i mora se odvojeno posmatrati.

 

Potreban mi je advokat specijalizovan za kupoprodaju nepokretnosti i proveru dokumentacije oko nepokretnosti - stana - kuće koju želim da kupim, zanima me koja je procedura posredovanja u kupoprodaji i da li mora da se angažuje agencija za posredovanje u prometu nepokretnosti po novom zakonu ili mogu da angažujem samo advokata? Postoji li spisak - imenik advokata i advokatskih kancelarija specijalizovanih za kupovinu nepokretnosti?

Novi Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti definisao je da posredovanje u kupoprodaji i prometu nepokretnosti mogu obavljati isključivo licencirane agencije tj. privredna društva ili preduzetnici koji su za tu delatnost prijavljeni i upisani u Registar posrednika, što podrazumeva da su položili stručni ispit itd. Ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti i izrada Ugovora o prometu nepokretnosti od strane advokata biće znatno sadržajniji i kompleksniji akti koji će urediti sve odnose izmedju posrednika i nalogodavca tj. prodavca nepokretnosti, kupca nepokretnosti, zakupodavca ili zakupca nepokretnosti itd. Ugovor o posredovanju u kupoprodaji nepokretnosti imaće posebne klauzule ukoliko se ugovara ekskluzivno posredovanje u odredjenom periodu tj. nemogućnost prodavca da preko nekog drugog lica, sem posrednika, vrši prodaju itd. Ugovor o posredovanju u prometu nepokretnosti moći će da sadrži i mogućnost da posrednik ugovori potposredovanje tj. da deo ili sva prava iz Ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti prenese na drugog posrednika tj. podposrednika uz Ugovor o potposredovanju itd. Ugovor o posredovanju u kupoprodaji nepokretnosti moći će da sadrži i odredbe oko naknade troškova posredniku i jasno definisane usluge i izdatke koji se naplaćuju nalogodavcu tj. vlasniku, kupcu, zakupcu ili zakupodavcu nepokretnosti. Prava i obaveze posrednika i prava i obaveze nalogodavca će biti posebno predvidjene Ugovorom o posredovanju u prometu nepokretnosti, ali ih definiše i ovaj zakon ali i Zakon o obligacionim odnosima itd. Posrednik će morati da vodi poseban delovodnik tj. Evidenciju o posredovanju i moraće da ima i posebne Opšte uslove poslovanja posrednika, kao opšti akt u kome su bliže opisane sve zakonom predvidjene stavke i ponuda usluga sa opisom i cenovnikom, sa iznosom naknade itd. Dakle, advokati će svakako biti potrebni posrednicima za izradu i sastavljanje Ugovora o posredovanju u prometu nepokretnosti, Ugovora o potposredovanju, Opštih pravila poslovanja, potvrda o dovodjenju u vezu i drugih potrebnih akata. Osim toga, Predugovor i glavni Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti su i dalje nužni konačni akti koji se sastavljaju kada posredovanje bude uspešno i dodje do realizacije kupoprodaje. Ministar trgovine će doneti potrebne akte za realizaciju Zakona o prometu nepokretnosti i zakupu nepokretnosti. Predvidjeno je da Ministar trgovine bliže propiše oblik, sadržinu i način vodjenja Registra posrednika u kupoprodaji nepokretnosti, obrazac zahteva za upis u Registar posrednika i obrazac izvoda iz Registra posrednika za promet i kupoprodaju nepokretnosti, sadržinu, oblik i način vodjenja evidencije o posredovanju u prometu nepokretnosti, minimalne tehničke uslove za prostor i opremu agencija za posredovanje u kupoprodaji nepokretnosti itd. Zakon ima odredbe kojima se odredjuje da će neke od njegovih odredbi početi da se primenjuju za 12 ili 18 meseci od stupanja zakona na snagu. Za gradjane ovaj zakon je doneo mnoge konfuzije. Prvo, u zakonu nema odredbi kojima se zabranjuje da gradjani prodaju ili kupuju svoje nekretnine u direktnoj pogodbi tj. ličnim sporazumima, porodičnim preporukama isl. Dakle, gradjani i dalje mogu svoje nepokretnosti prodavati ili kupovati poznatim kupcima i prodavcima ili kupcima i prodavcima sa kojima ih neko bez posredovanja i naplate provizije upozna i poveže. Primera radi, ukoliko pomenete komšiji da želite da prodate stan i on kaže da ima prijatelja koji hoće da ga kupi, ne kršite zakon jer to nije zakonom sankcionisano posredovanje i nema profita tj. posredničke novčane naknade itd. Zakon teži eliminaciji i sankcionisanju onih lica koja već godinama bez kvalifikacija, stručnog znanja i profesionalnosti, angažovanja stručnjaka, pravnika i advokata, posreduju u kupoprodaji nepokretnosti u Beogradu i drugim gradovima i time često nanose štetu i kupcima i prodavcima. Postoji mnogo sudskih sporova uzrokovanih potpisivanjem nekvalitetnih, nestručnih i proizvoljno sastavljenih ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Posrednici koji su to do sada radili obično nemaju potrebna znanja i nisu pravnici i advokati i time nisu ni obučeni da valjano sastave kompleksne ugovore, da pravilno i potpuno provere svu vlasničku dokumentaciju i zaštite i prodavca i kupca. U dosadašnjem sistemu su se zaboravljale jako bitne stvari i delovi ugovora npr. klauzule intabulandi, zaštita od evikcije, definisanje prenosa telefonskog broja, osiguranje da će biti izmirene sve obaveze koje terete nepokretnost, izjave supružnika u smislu saglasnosti da se raspolaže stanom koji se vodi na drugog bračnog druga, a može biti predmet spora oko bračne tekovine itd. Mnoge manjkavosti su planirane da budu ispravljene ovim zakonom, ali cenim da će i tim novim posrednicima (koji i dalje nisu pravnici i iskusni advokati) i dalje biti potrebne usluge i pomoć advokata za nepokretnosti tj. advokata upućenih u probleme ove oblasti. Zakon deluje da mu intencija i jeste da obučeni posrednik ima potrebna osnovna znanja i pravni tim koji će kvalitetno realizovati posredovanje i kupoprodaju nepokretnosti sa maksimalnom sigurnošću za sve učesnike i za kupca i za prodavca itd. Gradjani mogu da angažuju advokata za nepokretnosti koji će im pružiti pomoć čak i kada su već angažovali agenciju za posredovanje u prometu ili zakupu nepokretnosti. Agencija za promet nepokretnosti može da ima svog advokata, ali i Vi možete sebi da angažujete advokata. Ukoliko poznajete prodavca ili kupca jedan advokat može da vam pripremi ugovor i sve drugo što je potrebno za overu, poresku prijavu, uknjižbu itd. U takvom slučaju, nije ni potrebno da angažujete agenciju za posredovanje, jer tu i nema posredovanja. Jedino što niko sem agencija za posredovanje u prometu nepokretnosti (privredno društvo ili preduzetnik sa položenim stručnim ispitom) ne može da radi je upravo posredovanje tj. dovodjenje kupca nepokretnosti i prodavca nepokretnosti u vezu, uz naplatu novčane naknade tj. provizije za posredovanje. Sve druge radnje oko kupoprodaje nepokretnosti su dozvoljene kako smo već pojasnili. Dakle, advokati se i dalje mogu baviti proverom dokumentacije i vlasničkog statusa na nepokretnosti, sastavljati Predugovor i glavni Ugovor za kupoprodaju nepokretnosti, proveravati ugovore koje su drugi sastavili i ukazivati svojim klijentima na greške i potencijalne opasnosti i moguće “pravne zamke” itd. Na kraju, nema tog stručnog ispita i posrednika koji može da znanjem zameni i nadmaši ono što ima svaki advokat tj. završen fakultet (prava), odradjen stručni pripravnički staž i tek potom položen veoma ozbiljan i težak “Pravosudni ispit”. Najbolji klijenti advokata (u smislu profita advokata) su upravo oni gradjani koji u pogrešnom trenutku “uštede” na angažovanju advokata i njegovog stručnog znanja i upravo oni plate najviše kasnije, kada se stvari pravno zakomplikuju i kada se u sudu mora boriti za pravo i pravdu, za pošteno plaćeno, za krov nad glavom, za svoj teško zaradjeni i nekom olako bez kvalitetne provere i sigurnosti dati novac itd. Dakle, nekada nekoliko stotina uštedjenih eura docnije “košta” nekoliko hiljada eura u novcu i neprocenjivo mnogo u stresu koji se preživi itd. U svakom slučaju, posredovanje u prometu i kupoprodaji nepokretnosti je ovim novim zakonom svakako bolje uredjeno nego što je to bilo ranije i gradjani su bolje zaštićeni jer ranije nisu bili zaštićeni uopšte i posredovanjem u kupoprodaji nepokretnosti se mogao baviti “svako”. Sada će država imati Registar posrednika u prometu nepokretnosti i jasno će se znati ko se tom deletnošću ovlašćeno bavi. Isto tako, gradjani će i dalje moći da angažuju svog advokata za proveru vlasničkog statusa nepokretnosti i druge bitne dokumentacije prilikom izrade Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti itd. Advokati specijalizovani za ugovore o kupovini nepokretnosti ne postoje u Srbiji i svaki advokat Vas može zastupati u ovoj materiji ukoliko se bavi tom materijom.

 

Kako mogu da se pronadju najbolji i pošteni investitori koji prodaju stanove, investitori za nepokretnosti i nadogradnju zgrade, kuće ili investitori za ugovor o suinvestiranju, investitori za izgradnju stanova i investitori koji prodaju stanove i ispoštuju sve dogovoreno? Kako da se obezbedim da me investitor ne prevari i da budem zaštićen ugovorom i na svaki drugi način?

Ovo pitanje je najvažnije za svakoga ko ulazi u potencijalno veoma rizičan odnos kupovine nepokretnosti u izgradnji ili odnos suinvestiranja obično uz ulaganje zemljišta (kao svog dela) ili nadogradnje postojeće nepokretnosti itd. Svedoci smo da su se dešavale brojne zloupotrebe i prevare, da su mnogi kupci ostali bez stanova, da su neki kupci morali sami da dovršavaju stanove i plaćaju ono što je investitor trebao da plati i što je uključeno u cenu. Problema je bilo mnogo i brojne porodice su doživele enorman stres u ovakvim situacijama itd. Advokati i postoje da bi potencijalnim kupcima ili investitorima tj. suinvestitorima pomogli da izvrše sve bitne provere, kako pravne tako i faktičke, te da eliminišu bojazan od neprijatnih iznenadjenja i stresnih situacija zbog probijanja rokova, kršenja odredbi ugovora, loše uradjenih radova itd. Na tržištu investirora je pojedincu jako teško da se snadje i da bude siguran u svoj izbor i zato i postoje specijalizovani advokati za ugovore o investiranju i suinvestiranju, koji se bave svim aspektima investicione gradnje tj. investitorima tj. proverama boniteta investirora kako bi stranka bila upućena u prethodni rad investitora, kvalitet izvršenih radova, saobraznost kvaliteta objekata sa ugovorenim obavezama i sve ostale aspekte, a posebno poštovanje rokova za izgradnju itd. U celom ovom procesu posao advokata je da predloži klijentu i načine da se zaštiti tj. obezbedi svoj ugovorni odnos i osigura se u slučaju nepoštovanja dogovora od strane suprotne strane. Najučestalije greške koje gradjani prave su upravo posledica poverenja u površne preporuke prijatelja i rodbine oko investitora i nedostatak pune provere investirora kao fizičkog lica ili preduzeća koje je investiror, a iza koga uvek stoji fizičko lice koje je vlasnik itd. Dešavalo se u praksi da isto lice kao fizičko, pa potom kao pravno (vlasnik ili direktor) godinama vrši prevare pre nego što bude inkriminisano i razotkriveno. Upravo zbog toga gradjani treba da izaberu svog advokata i povere mu detalju proveru svih aspekata budućeg ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u izgradnji od investitora ili ugovora o investiranju ili ugovora o suinvestiranju itd. Kvalitet provere i rada donose sigurnost klijentu.

 

Zanima me advokatski savet koji je najbolji način da se sprovede eksproprijacija i postoje li advokati specijalizovani za eksproprijaciju ili najbolje advokatske kancelarije za ovu oblast?

Osnovno pitanje kod eksproprijacije je obično visina iznosa koji vlasnik nepokretnosti želi postići kao naknadu u postupku. Ovo je jedna posebna oblast i svaki advokat je sposoban zastupati u ovim stvarima, pa prema našim saznanjima nema posebno specijalizovanih advokata za ovu materiju. Ono što je bitno je ili da se vlasnik nepokretnosti detaljno upozna sa svim pojedinostima postupka ili da se osloni na stručnu pomoć i naravno da je tu advokat najbolji izbor. Postupak eksproprijacije u Srbiji ima nekoliko faza i organa koji u njemu učestvuju, a gradjani često i ne razumeju nadležnosti i uloge u postupku izmedju npr. Gradske opštine Lazarevac, PD RB Kolubara doo Lazarevac i Javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije itd. Svakako tu stručnu pomoć i sva potrebna pojašnjenja i obaveštenja može dati advokat koga angažujete. Buduća eksproprisana nepokretnost je u postupku predmet više veštačenja npr. postoji procena tržišne vrednosti zemljišta koju vrši Ministarstvo finansija i Poreska uprava Lazarevac, postoji nalaz o proceni ukrasnog bilja i drvne mase i zapisnik o proceni vrednosti useva, voćnog zasada, ukrasnog drveća, šiblja i zasada i cveća na odredjenoj katastarskoj parceli, postoji nalaz i mišljenje o izvršenoj proceni nepokretnosti tj. zidanih objekata, privremenih objakata ili pomoćnih objekata koji se nalaze na parceli, a sve u svrhu eksproprijacije koju daje nadležna stručna ustanova itd. Na sve ove nalaze i akte vlasnik nepokretnosti ima mogućnost da se saglasi ili prigovori i dosta često ima mesta značajno većim iznosima od onih koji su procenjeni, ali je potrebno pravilno i stručno primetiti sporne tačke nalaza i suviše niske procene, a sve to opet najbolje može učiniti advokat. Na kraju postupak može biti okončan ili sporazumom učesnika ili sporom pred nadležnim sudom. Korisnik eksproprijacije uobičajeno teži da se sporovi izbegnu i postoji uvek mogućnost pregovora u kojima se najčešće postignu povoljniji uslovi. U svakom slučaju, uvek prvi korak treba da bude dobijanje svih potrebnih informacija oko celog postupka. Učestala su i pitanja gradjana oko opcije zastupanja advokata na procenat u postupku eksproprijacije i tu postoji opcija da se sa advokatom zaključi takav ugovor i da gradjanin nema nikakvih troškova za rad advokata, a da plaćanje advokata bude od iznosa koji vlasniku bude isplaćen po okončanom postupku eksproprijacije i sve to prema ugovoru kojim se definišu sve pojedinosti.

 

***

Ukoliko Vam je potrebna neka dodatna informacija možete nas kontaktirati, a Spisak i Imenik svih advokata u Beogradu možete razgledati i izabrati svog advokata klikom na link sajta Advokatske komore Beograda koji sadrži podatke o svim advokatima u Beogradu : https://akb.org.rs/imenik/

bottom of page