top of page

TEKSTOVI U VEZI ADVOKATURE

Željko B. Simić, advokat iz Beograda, sedište kancelarije ul. Kneginje Zorke br. 94 – Vračar Advokati specijalizovani za ukidanje pritvora u Beogradu CZ Advokati za pritvor pred sudom Advokatske kancelarije za ukidanje pritvora u Beogradu najbolji nacin je da se postavi pitanje advokatu za ukidanje pritvora i tako ce se najbolje znati opcije

!!! VAŽNO UPOZORENJE !!!  ZABLUDE I ČESTE OBMANE GRADJANA

 

ADVOKATI KOJI NAVODNO SVE ZAVRŠAVAJU, ADVOKATI ZA PRITVOR I ZATVOR, ADVOKATI ZA UKIDANJE PRITVORA I IZLAZAK IZ ZATVORA, ADVOKATI KOJI POSREDUJU IZMEDJU SUDIJA I TUŽILACA I GRADJANA, ADVOKATI KOJI IMAJU VEZE U SUDOVIMA I TUŽILAŠTVIMA, ADVOKATI KOJI GARANTOVANO OSLOBADJAJU IZ ZATVORA, ADVOKATI KOJI SIGURNO DOBIJAJU SPOROVE I OSLOBADJAJU IZ PRITVORA ILI ZATVORA ITD.

 

Svako ko se nadje u nemiloj situaciji i pritvoru ili zatvoru, ko ima neki komplikovan spor od koga zavisi njegova egzistencija, ko se bori za poveravanje deteta ili za neke druge važne stvari u životu je sklon da poveća svoje šanse i da pokuša naći “čuvenog” advokata koji sve može da mu završi sa garancijom da će to tako biti itd.

Ovim ukazujemo gradjanima i klijentima advokata da advokat, prema Kodeksu profesionalne etike i prema imperativnim propisima u Republici Srbiji tj. prema Ustavu i zakonima, nema pravo da daje garancije da će neku pravnu stvar završiti, a naročito da stupa u kontakte koji imaju koruptivni karakter i koji predstavljaju neku formu posredovanja izmedju organa postupka i stranke tj. gradjanina i klijenta. Razlog zašto neki gradjani upravo i imaju loše mišljenje o advokatima je što su možda imali kontakt sa nekim ko je dao ovakve garancije, lažno obećao, uzeo novac i nije ga vratio itd. Apelujem da se ovakvi pojedinci prijavljuju Komori i nadležnim organima i da gradjani ne formiraju mišljenje o svim advokatima na osnovu pojedinaca koji ne zaslužuju da budu advokati i koje treba ukloniti iz reda advokata i koji nisu dostojni da se bave Advokaturom koja je plemenita i nije za takve.

Advokat je dužan da, u skladu sa zakonima naše države, pruži svom klijentu maksimalnu moguću pravnu zaštitu i pravnu pomoć i to je jedino što svom klijentu može i da obeća. Dakle, da će učiniti sve da svom klijentu pomogne uz poštovanje zakona ove države itd. Sve drugo i posebno garantovanje i obećavanje ishoda spora, sigurnog izlaska iz pritvora i sve druge radnje koje su slične nisu dozvoljene i mogu se smatrati i prevarnim tj. dovodjenjem u zabludu gradjana i klijenata.

U svemu tome i gradjanin se može naći u situaciji da se umeša tako što nekoga za to angažuje i da se uplete kao izvršilac ili saučesnik u krivičnim delima vezanim za korupciju, a najčešći scenario u praksi je da da novac za neke garancije i obećanja i da bude prevaren. Tu se redovno susreće sa odbijanjem da novac bude vraćen i stvara sebi dodatne stresne situacije koje mu komplikuju osnovni predmet bilo krivični ili parnični ili kakav drugi.

Preporučujemo gradjanima da povedu računa i da nikome u pravosudnom sistemu (sudije, tužioci, advokati) ne čine uplate novca ili druga davanja za neka obećanja, jer sistem nije tako zamišljen i svi treba da težimo da se on izgradi i usavrši tako da svakom bude dostupna pravda i da na pravdu i ishod pravne stvari može da utiče samo zakon, a nikako osobe koje se bave nameštanjem ili obmanama da mogu da nameste tj. utiču na ishod nekog krivičnog, parničnog, privrednog ili bilo kog drugog predmeta.

Spisak i Imenik advokata u svim delovima Srbije možete naći na sajtovima matičnih Advokatskih komora koje postoje u Srbiji. Ukoliko Vam je potrebna neka dodatna informacija možete nas kontaktirati, a Spisak i Imenik svih advokata u Beogradu možete razgledati i izabrati svog advokata klikom na link sajta Advokatske komore Beograda koji sadrži podatke o svim advokatima u Beogradu : https://akb.org.rs/imenik/

bottom of page