top of page

TEKSTOVI U VEZI ADVOKATURE

Željko B. Simić, advokat iz Beograda, sedište kancelarije ul. Kneginje Zorke br. 94 – Vračar Advokati za parnicne postuoke Beograd Advokati parnicari Beograd najbolji nacin je da se postavi pitanje Advokatske kancelarije koje se bave parnicama u Beogradu

UPOZORENJE GRAĐANIMA

Poštovani graðani, apelujemo da za sve vrste pravne pomoći angažujete advokate koji su školovani i osposobljeni da pravnu pomoć kvalitetno i stručno pružaju. Osim toga, advokati su osigurani od profesionalne odgovornosti i za eventualnu štetu svom klijentu imaju osiguranje i odgovaraju i svom svojom imovinom. Za razliku od advokata, razne agencije, DOO forme i pojedinci koji se bave nadripisarstvom (krivično delo) nemaju stručna znanja, nemaju osiguranje i imaju povećan rizik da će Vas oštetiti svojim nestručnim radom ili prevarnim ponašanjem. Autentične podatke o advokatima koji su zvanično i pouzdano upisani u Imenik odredjene Advokatske komore možete naći na sajtovima AK i izabrati advokata. Time će Vam pravnu pomoć pružati školovani i registrovani profesionalac, umesto navedenih nadripisara i lica sumnjivog znanja, obrazovanja i kvaliteta.

 

Svaki gradjanin koji ima tekući sudski ili parnični postupak tj. parnicu ima i dilemu kako da izabere advokata parničara kome bi svoj slučaj poverio i sasvim očekivano to je velika dilema i gradjani su u strahu da ne naprave grešku i svako želi da izabere da ga zastupa najbolji advokat parničar. U Beogradu postoji 4500 advokata, a u Republici Srbiji oko 10.000 advokata koji su organizovani po svojim matičnim advokatskim komorama. Advokatska komora Srbije, Advokatska komora Beograda i druge AK u Srbiji na svojim sajtovima objavljuju Imenik Liste advokata sa kontakt podacima advokata i svaki potencijalni klijent kome treba advokat može da izabere advokata sa te liste i iz tog imenika. Oduvek je preporuka koju potencijalni klijenti dobiju od lica koja su već imala iskustva sa odredjenim advokatom (pa i bilo kojim drugim profesionalcem) i najbolji način da se izabere advokat parničar ili krivičar itd. Jako je teško i skoro nemoguće dati odgovor na pitanje kako da se izabere najbolji advokat krivičar ili najbolji advokat parničar u Beogradu, koji su najbolji advokati krivičari ili parničari u Srbiji tj. najbolje advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji? Postoji li spisak lista najboljih advokata i advokatskih kancelarija u Beogradu i Srbiji? Čime da se rukovodim pri izboru advokata krivičara ili parničara ili advokatske kancelarije koja se bavi parnicom ili krivicom? Svako može da se hvali u svom poslu i zvanično i nezvanično  i svako može da ostavi dobar utisak na nekog pojedinca ili da ima slučaj gde se sve odvijalo u dobrom pravcu i da na taj način klijent misli da je baš taj advokat najbolji, pa ga da i preporučuje. Na kraju, klijent je taj koji uzimajući sve faktore u obzir i svoje životno iskustvo donosi odluku koga će od advokata angažovati za svoju parnicu ili odbranu u krivičnom predmetu itd.

Ono što je sigurno je da svaki advokat, koji je uredno upisan u imenik pri Advokatskoj komori, može postupati u svim predmetima i postupcima, osim postupaka za koje je potrebna posebna Licenca - Sertifikat, ukoliko iste ne poseduje (Sertifikat za maloletne učinioce krivičnih dela i maloletne oštećene u krivičnim delima itd.). Advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji često broje više advokata, pa su neki specijalizovani za odredjenu oblast. Sastaviti spisak najboljih advokata tj. najboljih advokatskih kancelarija, kako gradjani često kažu, najbolji advokati za razvod, najbolji advokati za nekretnine tj. promet nepokretnosti, najbolji advokati za krivicu - najbolji advokati krivičari tj. advokati koji se bave krivičnim pravom ili najbolji advokata za privredu - privredne sporove, najbolji advokati za kompanijsko pravo, najbolji advokati za ostavinu - ostavinske postupke i nasledjivanje, najbolji advokati za nasledno pravo tj. nasledjivanje i sastav testamenta, najbolji advokati za ugovore i ugovorno pravo, najbolji advokati za radno pravo i radne sporove i mobing, najbolji advokati za naknadu i naplatu štete, za šta se gradjani najčešće interesuju, moglo bi se smatrati njihovim favorizovanjem i nelojalnom konkurencijom. Naravno, postoje advokati u Beogradu i Srbiji i advokatske kancelarije u Beogradu i Srbiji koji se dobrovoljno specijalizuju za postupanje u odredjenim postupcima i bave se isključivo njima itd. Tako postoje kolege advokati koji se isključivo bave krivicom tj. krivičnim predmetima, postoje advokati koji se isključivo bave parničnim predmetima ili privrednim pravom itd. Spisak svih advokata tj. Imenik advokata u Beogradu možete naći na zvaničnom sajtu Advokatske komore Beograda i izbor izvršiti nasumično ili prema nekom drugom parametru. Imenik advokata u Beogradu tj. spisak svih advokata u Beogradu se periodično ažurira, zavisno od dinamike prijave tj. upisa novih članova Advokatske komore Beograda, odnosno, ispisa i brisanja starih isl. Posebno je pitanje kvaliteta i izbora najboljih advokatskih kancelarija u Beogradu i Srbiji, jer su iste obično “sastavljene” od više kolega advokata koji saradjuju isl. Pretpostavka je da svaki advokat, bilo da postupa samostalno ili u sklopu neke kancelarije, kako u Beogradu tako i u Srbiji, poseduje jednaka znanja i sposobnosti ali jasno je da iskustvo i praksa dovode do razlike u kvalitetu, kao i u svakoj drugoj profesiji. Postoji više načina na koji se možete opredeliti za odredjenog kolegu advokata. Najbolji je preporuka o kvalitetnom, savesnom i stručnom radu od lica koje lično poznajete i u koje imate poverenje i koje ima pozitivno iskustvo sa tim advokatom, u toj oblasti u kojoj je zastupao tu osobu. Zadovoljan klijent je u svakoj profesiji najbolja preporuka. Naravno, tako je i u advokaturi. Ono što je najkompleksnije je izabrati dobrog tj. najboljeg advokata krivičara - advokata koji se specijalizovano bavi krivicom tj. krivičnim predmetima ili najbolju advokatsku kancelariju za krivično pravo. Ovo iz razloga što su tada klijenti najviše zabrinuti za svoju sudbinu ili sudbinu bliskih lica. Većini je šok i samo postojanje krivičnog postupka, a posebno njegov nepredvidiv ishod. Svaki advokat, pa i advokat krivičar, po pravilima struke, treba i mora da preduzme sva raspoloživa i zakonita sredstva da zaštiti svog klijenta i da klijent iz krivičnog postupka izadje sa što povoljnijim ishodom. Za preporuku advokata se možete obratiti i Advokatskoj komori. Spisak najboljih advokata krivičara nepostoji i već smo pojasnili iz kojih razloga.

Lični stav advokata Željka Simića je da učestalo pojavljivanje nekih advokata u medijima nije i garancija njihovog kvaliteta, pa je u uverenju da to ne treba da zavara gradjane i potencijalne klijente. Isto tako, “stariji” advokat ne mora uvek biti i kvalitetniji i posvećeniji poslu od “mladjeg” kolege, a i velika advokatska kancelarija, koja broji mnogo advokata i pripravnika, ne mora pružati kvalitetnije usluge od manje kancelarije i sl. Kao što ne postoje, po kvalitetu rada, dva identična hirurga, slikara ili inžinjera, tako ne postoje ni dva identična advokata. Ono što je standard i obaveza svakog advokata je da bude posvećen interesu klijenta i da postupa savesno i stručno. Kodeks profesionalne etike detaljno uredjuje sve odnose izmedju advokata, klijenta i svih drugih učesnika u sudskim i drugim postupcima. U advokaturi je, prema slovu Kodeksa profesionalne etike, zabranjen svaki vid reklamiranja i promovisanja, pa advokati ne smeju svoje “kvalitete” isticati i oglašavati na način kako to mogu i čine drugi npr. preduzetnici i drugi subjekti u pravom i privrednom životu. Zato i nema posebne “Liste - spisaka najboljih advokata”. Kada načinite izbor advokata, a niste zadovoljni njegovim radom i načinom vodjenja postupka, uvek možete otkazati punomoć i potražiti pomoć drugog advokata itd. Svakako, naša je preporuka da pročitate Kodeks profesionalne etike za rad advokata u Srbiji i informišete se o svim relevantnim detaljima i to Vam može biti korisno i prilikom izbora advokata ali i za upoznavanje sa Vašim pravima i obavezama prema advokatu itd.

Ukoliko Vam je potrebna neka dodatna informacija možete nas kontaktirati, a Spisak i Imenik svih advokata u Beogradu možete razgledati i izabrati svog advokata klikom na link sajta Advokatske komore Beograda koji sadrži podatke o svim advokatima u Beogradu :  https://akb.org.rs/imenik/

bottom of page